Češi chtějí žít mnohem ohleduplněji k životnímu prostředí a šetřit svou kapsu víc než dříve. Celkem 71 % českých domácností se zajímá o snižování spotřeby energie a vody a množství odpadu více než před pěti lety.

Více než 90 % z nich se o tuto oblast aktivně zajímá a polovina domácností si snižování spotřeby energie a vody dala jako novoroční předsevzetí. Pro 31 % Čechů je hlavní motivací snížení výdajů domácnosti, ale 65 % myslí jak na úsporu financí, tak i na ohleduplnost k životnímu prostředí. Mnoho z nich si však neví rady, jak výdaje za energii a vodu snížit.

Toto jsou některá ze zjištění průzkumu zaměřeného na život v českých domácnostech a jejich přístup k šetrnému životnímu stylu, který realizovala společnost IKEA Česká republika ve spolupráci s výzkumnou agenturou Simply 5. „Stále více Čechů chce žít doma úsporněji a šetřit životní prostředí, což je jedním z nejsilnějších současných trendů v bydlení. Chtějí se chovat zodpovědněji, ale vidí v tom i příležitost, jak snížit své výdaje. Řada z nich však neví, jaká řešení zvolit, nebo se jim zdá, že jsou to jen maličkosti. Přitom mají opravdu velký vliv. Domácnosti mohou bez snižování svého komfortu života doma rychle a jednoduše ušetřit tisíce korun za rok,“ říká Vladimír Víšek, manažer pro udržitelný rozvoj ve společnosti IKEA ČR.

Jak rychle snížit výdaje

Mezi způsoby, jak snížit výdaje, patří například výměna žárovek. „Výsledky průzkumu ukázaly, že 39 % Čechů stále používá neúsporné běžné žárovky a 10 % respondentů dokonce používá výhradně tyto žárovky. Přitom výměnou jedné z nich za úsporné žárovky s LED technologií lze při běžném používání ročně ušetřit i více než 300 korun,“ zmiňuje jeden z příkladů Víšek. Výměnou více běžných žárovek v bytě za úsporné LED žárovky lze tak rychle a jednoduše ušetřit až tisíce korun ročně. Šetrná a chytrá řešení jsou navíc nyní cenově dostupná a počáteční investice se vrátí nejpozději v řádech měsíců.

Dle průzkumu celkem 53 % z dotazovaných používá plynové sporáky, dalších 12 % českých domácností energeticky náročné elektrické sporáky a jen 8 % respondentů moderní indukční varné desky. Ty jsou přitom až o 40 % úspornější a vaří o 60 % rychleji než desky sklokeramické, které v ČR používá 25 % domácností.

V úspoře vody máme největší rezervy

Průzkum také odhalil, že téměř 80 % českých domácností občas myje nádobí nešetrně pod tekoucí vodou a téměř třetina (31 procent) takto myje nádobí většinou. Při jednom mytí tak spotřebují až 120 litrů vody, čímž zbytečně utrácí své peníze a chovají se i nešetrně k životnímu prostředí. Celkem 35 % českých domácností myje nádobí převážně ve dřezu.

Třídíme, ale po svém 

Nejčastějším způsobem šetrného chování Čechů v domácnostech je třídění odpadu. „Více než 90 % dotazovaných v průzkumu uvedlo, že alespoň někdy doma třídí odpad. Zajímavým zjištěním však je, že celkem 62 % domácností používá na třídění vlastní systém, který nejčastěji představuje několik plastových či papírových tašek. Bezmála 10 % domácností používá chytrá řešení v podobě moderních systémů a košů, která jim usnadňují třídění,“ prozrazuje Víšek.

Další z hlavních témat současnosti je plýtvání jídlem. „Bezmála 60 % českých domácností vyhazuje nevyužité potraviny minimálně jednou měsíčně a pětina (20 %) dokonce jednou týdně. Pokud jde o plýtvání potravinami, tak nejvíce šetrní jsou senioři a nejméně lidé v mladším a středním věku (20 až 40 let) a překvapivě i rodiny s dětmi,“ zmiňuje výsledky průzkumu Víšek. „Nastupujícím pozitivním trendem však je, že dle průzkumu 83 % Čechů již nyní věnuje pozornost správnému skladování potravin v chladničce,“ uzavírá Víšek.

Další zajímavá zjištění průzkumu:

  • Pětina (20 %) českých domácností vyhazovala během Vánoc nespotřebované jídlo.
  • Zájem o snížení spotřeby vody, energie i produkovaného odpadu mají všechny generace, muži i ženy a rodiny i jednotlivci (vždy nad 90 % respondentů).
  • 27 % Čechů alespoň občas zachytává studenou vodu, než začne z kohoutku téct teplá, a dále ji využívá např. na zalévání rostlin.
  • Pouze 21 % českých domácností pěstuje bylinky v bytě nebo na balkoně. Není to pro nás tak běžné jako pěstování rostlin na zahradě.
  • Téměř v polovině domácností (49 %) si Češi odložili některé z vánočních dárkových papírů na příští rok.
  • Více než 40 % domácností používá výhradně nebo většinou baterie, které nelze nabíjet.

Zdroj: IKEA Česká republika