Průměrný Evropan spotřebuje přibližně 130 litrů vody za den. Se spotřebou vody souvisí také ztráty vody v trubní síti, které se v Evropě výrazně liší. Na základě testovacího vzorku (benchmarking data) činí průměrné ztráty okolo 8,5 m3 na km trubní sítě za den. Takové ztráty jsou významné zejména v oblastech s nedostatkem vody. Z hlediska efektivity čištění odpadních vod data ukazují, že větší čistírny vykazují menší množství vypouštěných nutrientů než menší čistírny odpadních vod.

Znečištění nutrienty přispívá k eutrofizaci vod, která může vést až ke vzniku tzv. mrtvých zón s nedostatkem kyslíku pro život v mořích, jezerech a řekách. Čím dál více pozornosti se dostává spotřebě energie při výrobě a distribuci pitné vody a při čištění odpadních vod, která na základě přibližného výpočtu činí celkem 5,5 % celkové spotřeby energie v domácnostech. Taková jsou klíčová sdělení vyplývající z publikace Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ‘Performance of Water Utilities beyond Compliance’, která vyšla v květnu 2014 a byla připravena ve spolupráci s dalšími čtyřmi evropskými sdruženími.

Tato publikace přišla krátce po závazku Evropské komise zlepšit transparentnost a závazky dodavatelů vody poskytnout občanům přístup k srovnatelným datům za klíčové ekonomické a technické oblasti. Tento závazek je odezvou na návrh Evropské občanské iniciativy, kdy více než jeden milion lidí podepsalo petici požadující „právo na vodu“. Cílem je pomoci EU dosáhnout jejího cíle využívat vodní zdroje efektivněji. K dispozici je množství informací o tom, zda dodavatelé a státy plní legislativní závazky. Méně informací, avšak důležitých pro zlepšení efektivnosti využívání vod, je v oblastech plýtvání s vodou, spotřeby energie k čištění vod apod. Uvedené příklady zdůrazňují potřebu sjednocení dat, která budou srovnatelná na evropské úrovni, aby je bylo možné vyhodnotit indikátory, které pak podpoří efektivnější využívání zdrojů a „koncept zelené ekonomiky“.

Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/cesta-k-efektivnejsimu-vyuzivani-vody/