Přemýšlíte jak vyřešit problém s odpadní vodou anebo vás jen zajímá, jak kořenová čistírna odpadních vod funguje?  Každopádně vám doporučujeme číst dále. V dnešním článku se totiž dozvíte, jak kořenová čistírna odpadních vod vlastně pracuje.

Princip fungování

Jestliže jste už přemýšleli o zbudování kořenové čističky odpadních vod, tak jste určitě zjistili, že jich existuje několik typů, které se liší stavebním provedením a technologiemi. Princip všech kořenových čistíren odpadních vod je však stejný. Odpadní voda je čištěna pomocí mechanických a následně biologických postupů. Z mechanických to jsou různá česla, přepady a síta, které slouží k zachycení mechanických nečistot. Odpadní voda zbavena hrubých nečistot pak dále odtéká do části, kde probíhá biologické čištění vody. Jedná se o mělké nádrže, kde voda proudí velmi pomalu. Tato nádrž je vyplněna pískem či štěrkem a v něm jsou zasazeny specifické druhy rostlin. Pomocí mikroorganismů žijících na kořenech těchto rostlin je pak voda čištěna. Jelikož hladina vody není na povrchu, ale je v určité úrovni pod hladinou štěrku či písku (většinou 5 – 10 cm), nemusíte se tak bát komárů. Těm totiž takový stav nevyhovuje.

Technické nároky

Technické zbudování čistírny není nikterak složité. Nejdůležitější je vytvořit dobrou hydroizolační vrstvu tak, aby nedocházelo k průniku znečištěné vody do podloží. Nevýhodou tohoto způsobu čištění jsou však nároky na plochu. Musíte počítat s asi 5 m2 na osobu. Tedy pokud jste čtyřčlenná rodina, tak budete potřebovat minimálně 20 m2. Výhodou pak dozajista jsou nízké až minimální náklady na provoz. Jehož omezení se nemusíte bát ani v zimě. V našich zeměpisných šířkách bez problému tyto čistírny fungují i v tuhých zimách.

Nezapomínejte však, že kořenová čistírna odpadních vod je vodním dílem ve smyslu vodního zákona a je proto nutné získat k jeho provozování oprávnění a vypracovat vodohospodářský plán.

J. H.