V článcích o údržbě bazénové vody se často objevují fráze typu: „Udržujte pH v rozmezí tolik a tolik“ nebo „ORP vody by mělo být přibližně tolik“. Ne vždy ale přesně víme, co vlastně tajemné zkratky znamenají, jak si je vlastně vyložit. Připravili jsme proto malý slovníček.

  • pH - negativní logaritmus koncentrace protonů či vodíkových iontů (H+) v kapalině, v tomto případě samozřejmě v bazénové vodě. Pokud je koncentrace protonů vyšší než oxidu vodíku (OH-), voda je kyselá. Pokud je tomu naopak, je zásaditá. Hodnotu správného pH vody je třeba znát. Ideální hodnota pH standardního bazénu je mezi 7,2 a 7,6 v závislosti na krytí bazénu a kvalitě vody. Pro zajímavost: pH mořské vody je mezi 8 až 8,5, u vysokohorské vody se pohybuje okolo hodnoty 7.
  • ORP – zkratka pro Oxidation-Reduction-Potential (oxidační redukční potenciál). Tento údaj vypovídá o zdraví prospěšnosti a dezinfekčnosti vody a o míře zbývajícího kyslíku obsaženého ve vodě. Na ORP má vliv jakýkoli oxidační prostředek přidaný do vody, např. chlor, brom či vzduch. ORP určuje velmi důležitý index: bakteriologickou kvalitu vody.
  • TDS – Total Dissolved Solidsje množství různorodých látek rozpuštěných ve vodě. Tyto látky mohou být minerální soli, vápník, organické a anorganické látky a částice sulfáty, silikáty, moč, deodoranty, parfémy, oleje na opalování apod. Zbytky chemikálií produkují částečky, které rozpuštěné ve vodě přímo ovlivňují hodnotu TDS. Ideální hodnota TDS nepřekračuje 900 ppm (parts per milion/částic v milionu). Vody s hodnotou přesahující 900 ppm si všimnete snadno – zapáchá a má jinou barvu než obvykle. Jediná možnost jak snížit TDS je vyměnit většinu vody v bazénu.

Předchozí díl