Humanitární organizace Člověk v tísni vznikla v květnu roku 1992 a již od svého počátku má za cíl pomáhat lidem v krizových životních situacích a napomáhat s dodržováním lidských práv. Za dobu své existence uskutečnila společnost mnoho projektů zaměřených na humanitární pomoc v rozvojových zemích, demokratizaci a pomoc sociálně slabším.

Mimo jiné se organizace věnuje i osvětě o válkách, totalitních režimech a současných globálních problémech. Právě v rámci informovanosti pořádá Člověk v tísni každoročně festival dokumentárních filmů Jeden svět.

Novější projekt založený v roce 2011 „Skutečná pomoc“ se systematicky věnuje pomoci v chudých částech světa. Finanční sbírka je konkrétně zaměřená na podporu vzdělání a zdravotnictví a pomáhá zajistit lidem v afrických státech obživu a dostatek pitné vody.

Program Skutečná pomoc je rozdělena do čtyř hlavních oblastí: Zdraví, Obživa, Školy a Voda. Princip pomoci je velmi jednoduchý. Projekt nabízí konkrétní pomoc dle vybraného příspěvku. V oblasti ZDRAVÍ můžete přispět na vylepšení zdravotnické péče přispěním určené částky na kojeneckou výživu pro namibijské dítě nebo bezpečný porod.

Program VODA je zaměřený na zabezpečení pitné vody, tedy vrtání studní či distribuce. Přispět můžete na čtyři kanystry na vodu nebo pumpu na čistou a zdravou vodu. Sešity, tužky nebo tabuli pro děti do školy lze darovat posláním peněz v rámci programu ŠKOLY.

A oblast OBŽIVA podporuje chudé lidi, aby byli schopni se postarat sami o sebe. Díky projektu můžete darovat africké rodině dvacet kuřat, ovocný strom, kozu, šicí stroj nebo krávu.

„Skutečný dárek“, jak organizace dar nazývá, můžete zakoupit na webových stránkách www.skutecnapomoc.cz. Plná částka poté doputuje až k potřebným. Na stránkách se také dočtete, kde všude již poslané dary pomohly a kolika lidem vykouzlily úsměv na tvářích.

Hana Blahoutová