Lidské zdraví je vážně ohroženo nedávnou populační explozí vodních mikroorganismů, které mohou do životního prostředí uvolňovat toxiny. Sinice patří mezi nejprimitivnější bytosti. Jejich stáří je více než 3500 milionů let. Tyto vodní mikroorganismy se objevily v okamžiku, kdy došlo k okysličení atmosféry. V současné době se jejich populace všude na světě extrémně zvyšuje. Zatím se nedaří tento růst zastavit.

Podle nového výzkumu se zdá, že globální oteplování může být příčinou extrémního zvyšování populace těchto organismů. Rovněž se vědci domnívají, že globální oteplování stojí i za zvýšeným množstvím produkovaného toxinu, který tyto organismy uvolňují do životního prostředí.

¨Sinice láká teplá voda, proto zvýšené teploty v tomto století mohou stimulovat růst, zvláště druhů se zvýšeným obsahem toxinů. Některé druhy dokonce mohou produkovat více toxinu o větší nebezpečnosti¨, říká Rehab El-Shehawy, výzkumník z IMDEA Agua a spoluautor studie publikované v časopise Water Research.

Květy těchto mikroorganismů v nádržích, jezerech a řekách po celém světě se stávají stále větším problémem. Podle odborníků to představuje kromě zdravotního rizika i ekonomický problém. Zvýšené množství sinic ovlivní stav kanalizace, zhoršuje pohyb lodí a snižuje cestovní ruch.

Ve Španělsku vědci potvrdili, že existuje vztah mezi výskytem sinic v mokřadech a mírou úmrtnosti volně žijících živočichů, nyní se vědci snaží zjistit, jak ovlivňuje výskyt sinic lidské zdraví.

¨Tyto toxiny mohou mít vliv na játra a další orgány, nervový systém, oči a sliznice a mohou působit kožní problémy a způsobovat alergie¨, vysvětluje Francisca F. Del Campo, výzkumník na Autonomní univerzitě v Madridu, a apeluje na státní orgány, ale i veřejnost, aby tomuto problému věnovaly zvýšenou pozornost.

¨Máme také podezření, že některé z toxinů, které produkují sinice, mohou způsobovat onemocnění zažívacího traktu, ale epidemiologické studie zatím neskončily. Zvýšený výskyt tohoto onemocnění vyskytující se u lidí z oblastí se zvýšeným výskytem sinic¨, říká del Cambo.

Podle studií provedených centrem CEDEX, přibližně 20 % španělských nádrží obsahuje sinice v koncentracích vyšších  než stanovuje předpis Mezinárodní zdravotní organizace. To číslo je obdobné v celé Evropě.

Překlad: J. H.

Zdroj: http://www.clickgreen.org.uk/research/trends/123613-global-warming-triggers-boom-in-numbers-of-toxic-blue-green-algae.html