Po celá desetiletí vědci věděli, že dopady globální změny klimatu mohou mít zničující dopad po celém světě, ale vědci z univerzity Harvard oznámili, že mají důkazy, že probíhající klimatická změna má devastující dopad na veřejné zdraví.

Tým výzkumníků pod vedením Jamese G. Andersona varuje, že nově objevený vztah mezi změnou klimatu a poškozením ozónové vrstvy nad USA je velmi znepokojivý. Porušení ozónové díry umožnilo pronikat více UV záření na zemský povrch a to vede ke zvýšenému množství rakoviny kůže.

Anderson a jeho tým jako první popsali systém, ve kterém se vodní páry z atmosféry dostávají v důsledku silných bouřek do stratosféry. Zde reaguje voda s přítomným chlorem a bromem a vznikají nebezpečné volné radikály, které transformují molekulu ozónu na kyslík.

Nedávné studie naznačují, že počet a intenzita těchto bouří jsou spojeny s klimatickými změnami. Tím podle Andersona klimatická změna způsobuje zvýšené pronikání UV záření na zemský povrch a rostoucí počet případů rakoviny kůže.

Anderson řekl, že tento problém se dostal do čela seznamu budoucích výzev, které lidstvo musí v brzké době vyřešit. Také dodává, že bohužel zatím nevíme, jaký bude budoucí vývoj. Nemáme totiž k dispozici data o předcházejícím vývoji tohoto negativního vztahu klimatické změny a úbytku ozónové vrstvy.

Zvýšené UV záření však není rizikem pouze pro lidskou kůži. Mnoho rostlin pěstovaných pro lidskou spotřebu, jako je pšenice, sója a kukuřice reagují na zvýšené UV záření negativně. Může dojít k poškození jejich DNA.

Ironií je, že Anderson přišel na tento vztah náhodou. Od roku 1980 studoval poškozování ozónu v Antarktidě. Brzy však obrátil svoji pozornost na klimatickou změnu a její vliv na bouře a jeho zkušenost s ozónem mu umožnila pochopit jakou úlohu hraje klimatická změna v poškozování ozónové vrstvy.

Zatímco dřívější testy provedené v Arktidě prokázaly, že vodní pára je klíčovým prvkem při vytváření volných radikálů, tedy látek, které ničí ozón, Anderson říká, že poslední nález je mnohem víc znepokojující. Naznačuje totiž, že k tomuto procesu dochází při mnohem vyšší teplotě, něž se dosud předpokládalo. Pointou je, že pokud se zvýší koncentrace vodních par, zvýší se i teplota pro spuštění těchto chemických reakcí.

Dalším krokem ve výzkumu bude provedení řady testů, které mají potvrdit, zda volné radikály chloru a bromu jsou ve stratosféře v mnohem vyšší úrovni v přítomnosti vodní páry.

Anderson upozorňuje, že se nejedná jen o hrozbu pro veřejné zdraví. Jedná se o skutečnou hrozbu, že v budoucnu nebude možné vyjít na světlo. Samozřejmě nevíme jak rychle se četnost a intenzita těchto bouří zvýší, také nevíme v kterých místech. Pochopili jsme však princip a to je důležité.

Překlad: J. H.

Zdroj: http://www.clickgreen.org.uk/research/trends/123653climate-change-is-linked-for-the-first-time-with-devastating-health-impacts.html