Psychologové nabízejí nový pohled na řešení klimatických změn, zároveň nabízejí lidem pomoc při vyrovnávání se s environmentálními, ekonomickými a zdravotními dopady klimatických změn.

Klimatické změny představují vysoké riziko pro lidský organismus a pro řadu lidských systémů včetně psychologického stavu lidí. Takový je závěr studie, kterou řada předních amerických psychologů uveřejnila v časopise Americké psychologické asociace, tedy v jedné z nejvýznamnějších světových publikací v oboru psychologie.

Role jakou psychologie může hrát, je pravděpodobně odlišná od toho, co většina lidí očekává. ¨Psychologie se nepokouší změnit postoj lidí ke klimatickým změnám, ale pomáhá, aby se nízkouhlíkové technologie staly atraktivnějšími a uživatelsky přívětivějšími, ekonomické pobídky transparentnější a informace přístupnější, ¨ napsal Paul C. Sten, Ph.D, člen Výzkumné národní rady.

Ve spojených státech je největší příčinou změn klimatu používání motorových vozidel a vytápění, popřípadě klimatizování. Proto je podle Sterna nejdůležitější přesvědčit lidi, aby využívali zelenější technologie. ¨Tady přichází na řadu psychologie, ¨ dodává Stern.

¨Největší dopad na klima mají domácnosti, které vyprodukují 38 % veškerého uvolněného oxidu uhličitého. Žádné průmyslové odvětví se tak produkci domácností rovnat nemůže. ¨ Napsal Stern.

Vedoucí autorka studie Jane K. Swim, Ph.D, z Pensylvánské státní univerzity, uvedla, že psychologie je zásadní pro pochopení příčin a důsledků klimatických změn a také může hrát významnou úlohu při pomoci s omezováním dopadů klimatické změny.

Výzkumníci analyzovali lidské potřeby a určili významné faktory v lidském chování, které nejvíce přispívají ke klimatické změně. Také studovali, jak různé kultury a jejich etické normy a normy chování přispívají ke klimatické změně. Autoři uvádějí, že psychika je ovlivněna kulturními zvyky, na základě kterých je definováno, co je oprávněná potřeba a co pouhá touha něco mít.

Klimatická změna je spojena s řadou přírodních katastrof a lidská reakce na tyto katastrofy je vždy velmi silná. Právě toho se snaží psychologové využít. Nejen, že se prostřednictvím těchto pohrom snaží změnit postoje veřejnosti k používání ekologičtějších výrobků a změnit jejich environmentální chování, ale také zkoumají, jaké vlivy mají tyto přírodní katastrofy na psychiku lidí. Jisté je, že duševní nemoci spojené s extrémním počasím, přírodními katastrofami a zhoršeným prostředím se vyskytují stále častěji. Nejčastěji se psychologové ve svých ordinacích setkávají s úzkostí, nejistotou, příbuzenským násilím, chronickým životním stresem. Jejich dalším úkolem tedy je pomoct lidem tyto problémy zvládat. Jednou z úspěšných terapií je i změna myšlení lidí, kdy je psycholog přesvědčí, aby změnili svůj životní styl a chovali se odpovědněji k životnímu prostředí.

Jisté je, že klimatická změna má na lidskou psychiku značný negativní vliv a lidská psychika zase ovlivňuje lidské chování a kulturní zvyky, které přispívají ke klimatické změně.

Překlad: J. H.

Zdroj: http://www.clickgreen.org.uk/analysis/generalanalysis/122165the-psychological-approach-to-tackling-climate-change.html