V minulém článku o sinicích jsme se dozvěděli, co jsou vlastně sinice zač, kde se berou a jaké můžou mít dopady na lidské zdraví. V dnešním článku se blíže podíváme na způsoby boje proti tomuto fenoménu řady našich přehrad.

Sinice nejsou problémem pouze České republiky, ale jedná se o problém celosvětový. Receptů, jak se zbavit sinic existuje celá řada, ale žádný se nedá považovat za univerzální a většinou je účinná až jejich kombinace, která musí být ušitá na míru konkrétní vodní nádrži. Jednou z nejznámějších přehrad, kde sinice v minulé dekádě téměř znemožňovaly vodní rekreaci, je Brněnská přehrada.

V Brně bývala koupací sezona kvůli sinicím pravidelně ukončována s nástupem tropických teplot začátkem července. V posledních dvou letech se ale díky určitým opatřením koupací období výrazně protáhlo. Zde jsou některá opatření využitelná nejenom v Brně.

Aerace

Jedním z nejviditelnějších opatření na vodních nádržích jsou aerační věže, které slouží k míchání a provzdušňování vody. Cílem aerace je rozložení organických látek v sedimentech a tím potlačit rozvoj sinic. Účinek provzdušňování se naplno projeví až za několik let, ale na příkladu Brněnské přehrady z minulého léta je vidět, že spuštění aeračních věží na plný výkon může kvalitu vody postupně zlepšit v poměrně krátkém čase. Toto opatření se obvykle používá pouze v letní sezoně.

Odstraňování a ošetření sedimentů

Princip tohoto opatření je velmi jednoduchý – vodní dílo se téměř vypustí a za pomocí těžké mechanizace se vytěží nánosy usazenin. Právě v sedimentech přežívají sinice v zimních měsících a v létě jsou pak připraveny podmínky pro jejich rozvoj.  I toto opatření bylo aplikováno na Brněnské přehradě, kdy byla nádrž vypuštěna celý rok.

Ošetření sedimentů v nádrži se děje pomocí aplikace dolomitického vápence. Jedná se o biopreparát, který urychluje mineralizaci a snižuje množství živin v nádrži. Vápnění se provádí nejčastěji práškovacím letadlem.

Rybí osádka

Změna rybí osádky je další možností boje proti sinicím. Princip spočívá v cíleném výlovu bílých ryb. Bílé ryby jsou nežádoucí z toho důvodu, že se živí zooplanktonem, který snižuje množství sinic v nádrži. Počet bílých ryb se snižuje také nasazením ryb dravých (štika, candát).

Ošetření vodního sloupce

Pro přímé čištění vody se používá chemický přípravek  - polyaluminiumchlorid, který se požívá jako čiřící činidlo při úpravě vody a je také vhodný k vysrážení fosforu.

Další možností čištění vody od sinic může být vyšší přítok vody do nádrže, díky kterému proběhne částečná obměna vody a odplavení sinic. Toto opatření je ale poměrně technicky náročné, protože je nutné zajistit rovnoměrnou obměnu vody, jinak se sinice budou množit dál.

Opatření v celém povodí a na přítoku

Všechna výše uvedená opatření dosahují nákladů v řádu desítek miliónu korun, ale bohužel jsou pouze krátkodobá, nedojde-li k zabránění eutrofizace vod na horních tocích řek. Eutrofizaci se dá zabránit zejména komplexními pozemkovými úpravami, v rámci kterých by měla být uplatněna protierozní opatření, která zabrání odnosu živin do řek a nádrží (více o erozi viz.článek Eroze půdy v ČR).

Nutná je také stavba čističek odpadních vod, případně používání bezfosfátových pracích prostředků. Tato opatření jsou však nejenom velmi finančně náročná, ale mohou také ztroskotat na neochotě obyvatel jednotlivých obcí.

R. K.