I z typicky nezeleného produktu je možné vytěžit ekologický přínos. Cigaretové nedopalky nemusí skončit jen v popelníku nebo na zemi, co je takhle použít na výrobu izolace?

Těžko hledat něco, co by tak vyzývavě odporovalo definici zeleného produktu, jako cigarety. Kuřáci nejenže ničí zdraví sobě a rozhodně ho nepodporují ani u ostatních. Navíc tu je známý problém s nedopalky. V restauracích není problém usednout ke stolu, na němž trůní popelník plný špačků a procházku v ulicích města lze zase jen těžko realizovat bez následného odlupování vajglů z podrážek bot.

Cigaretové nedopalky jsou jedním z nejčastějších a všudypřítomných odpadků. V americkém magazínu Yes se nedávno objevila studie dokládající, že vajgly tvoří více jak čtvrtinu na celosvětové produkci odpadků. Je s podivem, že se dodnes málokdo zamyslel nad tím, zda by se nedaly využít nějakým blahodárnějším způsobem.

Teprve nyní se zdá, že by se z ekologické zátěže mohl stát naopak příspěvek k efektivnějšímu fungování domácností. Tedy za předpokladu, že se významné množství lidí smíří s faktem, že je jejich izolace tvořena právě nedopalky.

Přesně s tím totiž přišla skupina londýnských vědců. Celý proces zužitkování vajglů přitom vypadá velmi jednoduše. Namísto toho, aby putovaly na skládku, budou po sesbírání sterilizovány, rozdrobeny a následně znovu využity pro tvorbu izolačních polštářů.

Ani renomovaní vědci by na něco takového zřejmě nepřišli dodnes, kdyby jeden z nich – Shaun Grimas – nepozoroval ptactvo a nevšiml si, že ptáci zcela běžně využívají všude se povalujících nedopalků pro vystýlání svých hnízd. O svém příběhu pověděl listu London Evening Standard. Teď už inspiraci rozpracovává vědecká skupina, které nelze přát než úspěch.

Mimochodem, jedná se o skvělý obrázek mladé vědní disciplíny biomimiker. Ta se zabývá zkoumáním nejlepších nápadů matky přírody a jejich následnou imitací v řešení lidských problémů.

Je neuvěřitelné, jak příroda dokáže inkorporovat i tak významné lidské zásahy, jakým je třeba právě produkce hromad nedopalků. Nebylo by špatné jí v tom pomoci a pozitivní vlivy tabákového průmyslu neomezovat jen na tučné zdanění.

autor: David Sillmen