Energetická a ekonomická úspora se jmenuje Q-therm

V současné době jsou známé různé druhy izolace stěn, od těch méně nákladných, až po takové, u kterých je návratnost investic mnoho let.

Jak dosáhnout toho, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám, popřípadě abychom zamezili tvorbě plísní?

Jednou z nejčastějších příčin pro výskyt plísní je kondenzace pokojové vlhkosti, ke které dochází nejčastěji v rozích, díky čemuž dojde k vytvoření ideálních podmínek pro tvorbu plísní (teplo a vlhko).

Tato tepelná izolace stěn, je buď ve formě stěrky, popřípadě i samotné barvy.

Díky přítomnosti mikroskopických vzduchových prostorů v natřeném povrchu, se výrazně snižuje náchylnost k vytváření kondenzace a tím se také snižuje pravděpodobnost tvorby plísní.

Která místa jsou nejvhodnější pro aplikaci této stěrky?

Především se jedná o místa, ve kterých je vysoká kondenzace vody a nízký stupeň větrání či ventilace. Tedy např. koupelny, kuchyně, veřejná zařízení (sauny, plavecké bazény), sklepy, atd.

Velmi jednoduchá aplikace (se stěrkou se pracuje jako s běžnou stěrkou), dodává se v bílé barvě, tedy je možné stěrku barevně tónovat s jakýmikoliv vodou ředitelnými barvami, povrch stěrky je možné po vytvrdnutí brousit a malovat. Důležité je i dodat, že stěrka nijak nezapáchá, není zdraví škodlivá a nevylučuje žádné chemické látky.

A výsledky? Potvrzenými zkouškami bylo dosaženo certifikované úspory v tepelném odporu o 24,9%, součinitel prostupu tepla byl zlepšen o 13,7%.

Smokey