Plíseň je častým problémem v domácnosti. Může vznikat ve starých vlhkých domech, ale také v moderních bytech, které jsou špatně větrány. Moderní těsnící okna totiž neumožňují dostatečné proudění vzduchu a kondenzující vodní páry mohou snadno vést až ke vzniku plísně.

Co je plíseň

Plíseň je mikroskopická houba, která se rozmnožuje sporami. Plísni se nedá zcela vyhnout, protože v určité koncentraci se vyskytuje všude kolem nás. Nicméně k tomu aby plíseň narostla do nebezpečných rozměrů, potřebuje příhodné podmínky – zejména vlhká a tmavá místa. Ideální teplota pro rozvoj plísní je kolem 25°C.

Zdravotní rizika

Nejčastější zdravotní komplikací v souvislosti se vznikem plísní jsou různé alergie. Plísně také mohou ze stavebních materiálů uvolňovat těkavé organické látky (VOC), které u citlivějších jedinců způsobují podráždění sliznic nebo kůže. Některé patogenní druhy plísní se mohou dokonce při vdechnutí uchytit na vnitřních orgánech a zapříčinit orgánovou mykózu.

Jak na plísně

Dobrá zpráva je, že se plísní dá zbavit. Nejlepším opatřením proti plísním je samozřejmě prevence – časté větrání a předcházení vlhkosti dokáže plíseň eliminovat.

Když už se plíseň ve vašem obydlí usadila, je prvním krokem k jejímu vymýcení přesná lokalizace a určení, zda je plíseň pouze na povrchu nebo pronikla hlouběji. A kde přesně hledat možná ložiska plísní? Plíseň může snadno růst uvnitř stěn nebo pod podlahami, tedy všude tam, kam se může snadno dostat voda (vytopením, zatékáním, vzlínáním, havárií). Plíseň však může být i dobře skryta – v takovém případě je nejlepší změřit koncentraci spor plísní v ovzduší pomocí speciálního přístroje.

A jak se tedy plísně zbavit? Lehčích povrchových forem plísní se dá zbavit například pomocí bělidla nebo octu. Na trhu je k dostání také řada specializovaných produktů přímo k odstranění plísně, ale i k prevenci. V případě většího rozsahu zasažení plísní nebo u vnitřních forem už bude pravděpodobně nutný zásah odborníků.

R. K.