V poslední době je velmi moderní používání stavebních materiálů, které co nejvíce utěsňují byty a domy. To je dobrý způsob, jak šetřit energii. Zároveň ale nesmíme zapomínat, že každý stavební materiál nebo například čistící prostředek v sobě obsahuje určité procento chemických látek, které mohou spadat do kategorie těkavých organických látek (VOC).

Zákon o ochraně ovzduší (86/2002 Sb.,) definuje těkavou organickou látku jako jakoukoliv organickou sloučeninu nebo směs organických sloučenin s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 0C při normálním atmosférickém tlaku vzduchu 101,3 kPa. Mezi VOC látky patří například toluen, styren, etylbenzen nebo trichlormethan.

VOC látky mohou škodit venku (hlavní zdroj je doprava), ale i ve vnitřním prostředí budov, kde se vypařují z některých stavebních materiálů, nábytku nebo čistících a desinfekčních prostředků. Dalším negativním vlivem těchto těkavých látek je vznik troposférického ozonu, který je jedním z důležitých faktorů globální klimatické změny. Troposférický ozon je jedním z největších zdrojů znečištění vnitřního i vnějšího životního prostředí.

Syndrom nemocných budov

Moderní objekty v poslední době dost často trpí tzv. syndromem nemocných budov (Sick Building Syndrom – SBS). Syndrom se může u člověka projevit řadou symptomů, jako jsou bolesti hlavy, únava nebo dráždění sliznic dýchacích cest a spojivek. Tento syndrom je dnes celosvětovým problémem a může se projevit všude tam, kde jsou obvodové zdi tvořeny některým novým materiálem. Tyto nové materiály mají výborné izolační vlastnosti, díky kterým zamezují ztrátě tepelné energie. Tradiční porézní materiály však mnohem lépe „dýchají“ a tím odvádí škodlivé látky vně obytné prostředí. Vše ještě zhoršují moderní těsnící okna.

Jak tedy omezit vliv VOC látek na naše zdraví? Každý může začít s používáním šetrných čistících prostředků, jako je například citron. Dalším účinným opatřením je krátké intenzivní větrání. V případě, že uvažujete o novostavbě, měli byste myslet vedle estetické a energetické stránky také na VOC látky obsažené ve stavebních materiálech a volit takové, které jich obsahují co nejméně.

R. K.