Penicilín či plísňové sýry jsou jistě vítanými produkty, zato plíseň na zdi je pěkně nepříjemná záležitost.

Víte, jak se jí nadobro zbavit?

Název plíseň je jen užívanějším označením pro mikroskopické vláknité houby. Jako každá houba, i plíseň vylučuje do prostředí spory, jimiž se rozmnožuje. Ty se tak dostávají do ovzduší a stávají se složkou prachu, který pak obyvatelé bytu dýchají.

Nebezpečí pro alergiky

Plísně mohou způsobovat řadu obtíží – od podráždění dýchacích cest po bronchitidu. Také, pokud už nějakými obtížemi trpíte, může vdechování spor vaše obtíže zhoršit. Nehledě na to, že mnozí lidé jsou na plísně alergičtí. Kromě spor mohou plísně do prostředí uvolňovat těkavé organické látky způsobující únavu, bolesti hlavy či podráždění očí.

Vyrážíme do boje – jak se s plísněmi vypořádat?

Nejlépe je předejít výskytu plísní prevencí – dohlédnout na správné odizolování stavby, dostatečně větrat, používat digestoř, sušit prádlo venku. Když už se plísně v bytě objeví, je třeba najít příčinu jejich vzniku. Včasné použití desinfekce je sice vhodné kvůli zdraví, ale je to jen dočasné a jednorázové řešení, protože zdroj vlhkosti bude působit dále a plíseň bude mít stále vhodné podmínky pro rozvoj. Boj s plísní má tedy dvě úrovně:

1) Dočasné řešení

Prozatímně se plíseň odstraňuje pomocí desinfekce. Použitím vhodných chemických přípravků dosáhnete nejen zničení plísně, ale také vybělení postiženého místa. Existují tři možné postupy aplikace těchto látek. Pokud je napadena stěna nebo jiná velká plocha, lze provést postřik. Nevyužívejte ale příliš velkého tlaku vody z postřikovače – proud tekutiny by rozvířil spory do ovzduší. Můžete také použít textilii namočenou do přípravku a postupně plíseň stírat z povrchu. Pokud je zasažen pouze malý objekt, můžete ho do desinfekce pouze ponořit. Postupy je možné také kombinovat.

2) Trvalé řešení

Příčina v mnohých případech spočívá pouze v nesprávném užívání bytu, můžeme ji tedy napravit sami. Pokud se ale jedná o závažnější problém (např. stavební nedostatky), na jeho odstranění již nestačíme. Pak je nutné pozvat specializovanou firmu. Bližší informace podají odborníci na hygienické stanici nebo prodejci.

Pozor! Přípravky proti plísním jsou jedovaté!

Při použití prostředků proti plísním se řiďte pokyny výrobce. Na etiketě přípravku by mělo být uvedeno, zda má opravdu fungicidní účinek na plísně, zda je ředitelný vodou nebo ne. Také se tam dočtete, pro jaký způsob aplikace je výrobek nejhodnější. Při práci s těmito prostředky je nutné používat ochranný oděv, rukavice a brýle.

Na trhu je dostupná řada prostředků. Liší se od sebe podle toho, jakou účinnou složku obsahují. Čeští výrobci dodávají přípravky převážně na bázi chlornanu sodného (Rolega, Bochemie, Ekosfera, Cheport, aj.), na bázi kvarterních amoniových sloučenin, aldehydů, tenzidů a jejich kombinací (Farmak, Bochemie, Rolega aj.), peroxosloučenin (Farmak, Bochemie, aj.) a mnoho dalších. Prostředky na bázi chloru jsou běžně k dostání v obchodních řetězcích, ostatní pak spíše ve specializovaných prodejnách.

Alternativy boje proti plísním:

Pokud nechcete používat chemické prostředky, můžete použít některý z alternativních postupů:

  • Plísně lze likvidovat také na sucho, například teplem. Odborníci tento postup ale příliš nedoporučují, protože se při něm vylučuje velké množství spor do ovzduší.
  • Bojovat s plísní lze využitím přirozených procesů. Na principu mezidruhového parazitismu jsou vyvinuty přípravky obsahující jiné mikroorganismy, kteří jsou přirozenými nepříteli mikroskopických vláknitých hub. Tato metoda sice plísně zahubí, ale nevzhledné černavé fleky na stěnách zůstanou.

A co vy? Také už se plísně zabydlely ve vašem domově? Jak s nimi bojujete?