V nastávající topné sezóně může řadu majitelů nemovitostí, hlavně těch nových a renovovaných, zasáhnout nepříjemný problém – náhlé zčernání bytu, neboli fogging.

Co je fogging

Jednoduše řečeno se jedná o zčernání stěn a stropů, ale i plastového povrchu nábytku. Tím snadno odlišíme fogging od plísně, která je vázána na stěny a stropy. Tento problém se vyskytuje výhradně v zimě v místech s velkou cirkulací vzduchu – nad radiátory, podél zdí, u oken a záclon. Zčernání bytu postihuje především nové a renovované byty v první nebo druhé topné sezóně.

Čím je způsoben

Fogging je vždy způsoben kombinací více faktorů. Hlavní úlohu hraje nejjemnější prach, který se ale usazuje až v kombinaci s těkavými chemickými látkami jako jsou parafíny, cigaretový kouř, mastné kyseliny a především změkčovadla (ftaláty). Právě změkčovadla mají tu nepříjemnou vlastnost, že se slepují s jemným prachem a mohou se srážet v podobě mastného povlaku. Změkčovadla se používají například v barvách, lacích, laminátových podlahách, tapetách nebo izolačních stěnách. Zčernání nemusí nastat ve všech bytech např. v rámci bytového domu, protože i při použití stejných materiálů záleží i na dalších faktorech jako je nedostatečné větrání, používání svíček, určitý způsob cirkulace vzduchu nebo tzv. studené zdi.

Boj proti foggingu

Nejlepším opatřením proti zčernání bytu je samozřejmě prevence. S jemným prachem toho mnoho nenaděláme, nejde ostatně ani vysát a poletuje všude.  Při stavbě nebo rekonstrukci byste se proto měli zaměřit na materiály a výrobky, které neobsahují změkčovadla. Svou roli také hraje roční období – nejvhodnějším obdobím je jaro, kdy se dá pohodlně a dlouho větrat.

Když už se zčernání bytu projeví, je třeba odstranit zdroje, z nichž unikají změkčovadla. Dalším krokem je vymalování nebo vytapetování bytu.

Zčernání bytu je jistě nepříjemná záležitost, ale má alespoň jednu dobrou vlastnost – na rozdíl třeba od plísní není totiž nebezpečný zdraví, protože škodliviny jsou vázány výhradně na jemný prach.

R. K.