Kdo propaguje zelené bydlení, obvykle plánuje nechat si postavit nějaký soběstačný dům, pokud možno v co nejzelenější lokalitě. Ne vždy to však i zrealizuje, protože vedle zelených a ekologických faktorů tu hrají roli i ty praktické.

Jedním z nich je třeba dojíždění za prací, které je ve své podstatě naprosto neekologické, neboť při přemisťování automobilem vypustíme do ovzduší mnoho zplodin a podílíme se tak na růstu emisí.

Dojíždění navíc vyčerpává i nás a také naši peněženku. Proto spousta lidí nakonec volí spíše bydlení ve městě, kde z hlediska finanční dostupnosti vítězí byty. Otázka je tedy, jak alespoň daný byt vybrat, aby co nejvíce odpovídal našim kritériím.

První vodítko bylo zmíněno již v začátku, čarodějným proutkem je především vzdálenost. Čím blíže to budeme mít do práce, ale třeba i na nákup, nebo s dětmi do školy, tím méně budeme zvyšovat podíl emisí v ovzduší, a tím více ušetříme. Proto jsou nejvíce žádané lokality s dobrou dopravní a občanskou dostupností.

Budeme-li hledat byty pod heslem – nové byty Praha, uděláme další dobrý krok, protože nově zrekonstruované byty opět kladou menší zátěž jak na naši peněženku, tak obvykle i na životní prostředí, ať už se to týká nově zrekonstruovaného vytápění či zateplení daných domů.

Pokud zadáme do některého z vyhledávačů slovní spojení byty prodej Praha, nalezne nám spoustu lákavých nabídek, z nichž podle předchozích dvou kritérií snadno vytřídíme užší množinu potenciálních možností.

A abychom se naší zelené představy bydlení úplně nevzdali, do třetice u nás určitě bude hrát roli dostupnost zeleně a okolí dané nemovitosti. Některé byty mají kolem sebe zeleně spoustu, ať již z důvodu blízkého parku nebo soukromé zahrady, náležející jen obyvatelům bytového domu.

Výhled do zeleně a světlost je také typickou přidanou hodnotou pro novostavby, kdy se v rámci rekonstrukcí nebo i úplně nových projektů, snaží projektanti také o to, abychom se v daném bytě cítili dobře a odpočinuli si od okolního ruchu velkoměsta.

Krásný výhled na zajímavá panoramata, kde dominují stromy, tak pro nás může být velmi účinným relaxačním prostředkem.

Zdroj foto: www.bytyprodejpraha.cz