Abychom netopili jak se říká Pánu Bohu do oken, je třeba náš dům tepelně izolovat. Tepelná izolace má za úkol chránit stavbu jak před zimou, tak horkem. Pokud by byla izolace provedena špatně, mohlo by docházet ke vzniku plísní a k navýšení cen za energie.

Blowerdoor test

O kvalitě stavby či provedené rekonstrukci se můžeme přesvědčit pomocí speciálního testu – Blowerdoor testu.

Prostřednictvím tohoto testu můžeme zjistit, zda je vzduchotěsnost obálky objektu dostatečná a zda nedochází k nežádoucímu proudění vzduchu.

Test je možné provádět u jakékoli stavby nehledě na její energetické náročnosti. U soběstačných, pasivních a nulových domů by měl být  samozřejmostí.

Podstatou testu je vyvolání podtlaku uvnitř budovy a měření průtoku vzduchu přes obálku objektu. Výsledkem pak je výpočet objemového toku vzduchu při 50 Pa a z něj odvozena hodnota celkové intenzity výměny vzduchu. Díky tomu lokalizujeme konkrétní vady a netěsnosti budovy.

Termovizní měření

Prokázat tepelně technický stav budovy ale umí nejen Blowerdoor test. Další možností je i termovizní měření.

Měření se provádí speciální kamerou, kterou se snímá budovu. Výstupem z tohoto měření je tzv. termogram. Nejedná se o nic jiného, než o barevný obrázek, který znázorňuje teplotní rozložení na povrchu stavby. Ten pak slouží jako podklad pro vyhodnocení teplotních nepravidelností, které jsou způsobeny buď konstrukční vadou, nebo špatnou izolací. Pomocí termografie navíc zjistíte i místa s pravděpodobným výskytem plísní. Ty se totiž vyskytují v místech s nedostatečným tepelným odporem a lokalizujete místa s nadměrnou vlhkostí v konstrukční skladbě budov.

Diagnostiku pomocí termokamery lze provádět jak v exteriéru, tak z interiéru. Podmínkou však je dostatečně velký rozdíl teplot uvnitř a vně budovy (nejlépe 17°C). Proto se měření provádí od listopadu do března.

S.Š.