V dnešním článku, o nebezpečném radioaktivním plynu – radonu, se blíže podíváme, jaké jsou možnosti měření radonu v domech a jaká jsou základní východiska ozdravných opatření.

Měření

Máte-li podezření, že ve vašem domě je zvýšená koncentrace radonu, můžete si ho nechat změřit.  Při splnění určitých kritérií je nejvýhodnější zapojit se do bezplatného Státního programu pro vyhledávání budov, který spočívá ve změření roční průměrné hodnoty pomocí tzv. stopových detektorů. Detektory se dají také koupit na Státním úřadu pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu (SÚJCHBO).

V případě časové tísně se lze obrátit na komerční měřící firmy, které provádí i změření týdenní průměrné hodnoty. Komerční laboratoře provádějí také měření obsahu radonu ve vodě nebo ve stavebních materiálech. Pro návrh nejefektivnějších protiradarových opatření slouží podrobná analýza zdrojů radonu v budově. Veškeré měřící práce si nechejte dělat jenom subjekty, které k tomu mají příslušné oprávnění.

Ozdravná opatření

Jednodušší opatření si může majitel instalovat svépomocí. Tato řešení se aplikují, když naměřené hodnoty radonu nepřekročí 400 Bq/m3. Větrání je nejjednodušším ozdravným opatřením. Doporučuje se otevírat okna v nižších patrech, z důvodu zabránění nasávání chladnějšího vzduchu ze sklepa (tzv. komínový efekt). Mezi další opatření, které si může majitel instalovat sám, patří utěsnění vstupních cest (trhliny v kontaktních konstrukcích) nebo utěsnění dveří do suterénu či sklepa. Účinné jsou také průduchy zajišťující výměnu vzduchu ve sklepě.

Jsou-li hodnoty vyšší než 400 Bq/m3 jsou už nutná nákladnější opatření, která se navrhují podle stavebně technického stavu domu, propustnosti podloží a hlavnímu zdroji radonu. Odvětrání radonu z podloží spočívá v umístění několika odsávacích míst. Půdní vzduch se pak odsává pomocí ventilátoru. K výměně podlahových konstrukcí přistupujeme z důvodu finanční náročnosti jen v případě netěsnících podlah přímo v obytných místnostech (hodnoty vyšší než 1000 Bq/m3). Nucená ventilace vnitřního vzduchu je nejefektivnější v případě, že zdrojem radonu je stavební materiál. Po prokázání účinnosti protiradarových opatření lze dosáhnou na státní příspěvek.

Novostavby

Podle atomového zákona (18/1997Sb.) je každý, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, povinen zajistit stanovení radonového indexu stavebního pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. V případě, že stavba bude umístěna na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, projektant navrhne preventivní protiradonová opatření. Návrh je pak součástí dokumentace ke stavebnímu povolení. Po dokončení stavby doporučuje SÚJB kontrolu kvality stavby z hlediska protiradonové prevence.

Záludnost radonu spočívá v tom, že je nepostřehnutelný lidskými smysly, což vede k jeho podcenění. Pozornost by mu měli věnovat zejména majitelé rodinných domků v oblastech s vysokým radonovým rizikem. Na jeho tichou přítomnost je třeba pamatovat i u novostaveb nebo při koupi nemovitosti.

R. K.