Po tragických událostech kolem jaderné elektrárny ve Fukušimě se znovu vyrojilo mnoho odpůrců jaderné energetiky.  Je to celkem přirozené, strach lidí z jaderné havárie může přinést laciné politické body a zároveň oživit zájem o různé ekologické organizace.

Paradoxní na celé situaci je fakt, že zdaleka největší dávky radioaktivních částic se do člověka dostanou inhalací z přírodních (chcete-li zelených) zdrojů a to přímo z geologického podloží, ve kterém může být v různé míře obsažen radon.

Radon

Radon je přírodní radioaktivní plyn bez chuti a bez zápachu, který vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu. V souvislosti s lidským zdravím je radon nebezpečný tím, že se z geologického podloží dostává různými netěsnostmi do obytných částí domu, kde může jeho dlouhodobě zvýšená koncentrace způsobit jeho obyvatelům rakovinu plic. Radon se do budov může dostat také z vlastního zdroje vody nebo může být obsažen v samotném stavebním materiálu, ten je ale z tohoto hlediska pod státní kontrolou.

Řešení radonové problematiky

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) odhaduje, že až 900 úmrtí na rakovinu plic ročně bývá v České republice způsobeno právě zvýšenou koncentrací radonu v budovách.

Česká republika patří k zemím s největším průměrnou koncentrací radonu v bytech.  Ohroženy mohou být především obyvatelé přízemních rodinných domků v oblastech s vysokým rizikem výskytu radonu. Orientačně lze toto nebezpečí zjistit podle map radonového rizika (asi 2/3 našeho území v oblasti středního nebo vysokého radonového rizika). Přesnou koncentraci radonu lze ale zjistit pouze měřením.  Stát se řešením radonové problematiky zabývá od roku 1991 prostřednictvím radonového programu, v rámci kterého probíhalo proměření ohrožených objektů i různá ozdravná opatření.

Ozdravná opatření

Dobrou zprávou je, že existuje celá řada účinných protiradonových opatření, jejich stavebně – technická a finanční náročnost záleží především na konkrétní koncentraci. Mírně zvýšenou koncentraci lze vyřešit poměrně jednoduše – větráním (např. průduchy).  Při vyšších koncentrací můžeme přistoupit k odvětrávání radonu přímo z podloží nebo dokonce k výměně celé podlahové části domu.

Ačkoliv problematika radonu není tak mediálně a politicky zajímavá jako vybuchující jaderné elektrárny, může mít podcenění radonového rizika pro některé lidi za následek vážné zdravotní komplikace, pozornost by mu měli věnovat i zájemci o koupi pozemku.

R.K.