Rozhodli jste se, že si postavíte vysněný rodinný dům? Nebo máte v plánu vylepšit vaše stávající bydlení rekonstrukcí? V obou případech je nutné zaměřit pozornost také na radon, který je pro nás nebezpečný. Pokud chcete mít doma zdravé prostředí, pak čtěte dále, neboť tento článek vám poskytne informace ohledně radonu a co je nutné před výstavbou či rekonstrukcí provést.

Mnoho lidí alespoň jednou o radonu již slyšela. Pokud však patříte k těm, kteří nemají ponětí, co radon je, co způsobuje a jaké zvolit opatření, je tento článek pro vás.

Radon, jeho vliv a dopad na naše zdraví

Jak už bylo výše zmíněno, radon je pro nás nebezpečný. Jedná se totiž o bezbarvý, radioaktivní plyn, který vzniká přeměnou uranu a radia. Radon se vyskytuje v horninách zemské kůry a na povrch se dostává skrze půdu v různém množství. Nebezpečný je pro to, že ho není vidět, nijak nezapáchá a nemá žádnou chuť. To znamená, že ho našimi smysly nerozeznáme a nevědomky ho vdechujeme. Vdechování má pak za následek ozařování našich dýchacích cest, kvůli čemuž může postupem času dojít k poškození plicní buňky a vzniku rakoviny plic.

Výstavba nového domu

Pokud si chcete postavit vlastní bydlení, pak je nutné před každou výstavbou provést měření radonu na vašem pozemku. Celé měření spočívá v tom, že se do půdy aplikují odběrové tyče. Tyto speciální tyče se aplikují do hloubky 0,8 metru, kde pomocí odběrných komor odeberou půdní vzduch. Ten se pak změří v laboratoři a vyhodnotí se koncentrace radonu

Rekonstrukce bydlení

Mnozí z vás to jistě překvapí, ale měření radonu se provádí i při rekonstrukci domu, zejména pak u starších rodinných domů, kde máte v plánu vyměnit okna či provést zateplení. Při měření radonu již v postavených domech se používají detektory, které se nainstalují po domě a měří se koncentrace ovzduší.

Měření je buď krátkodobé, nebo dlouhodobé. Krátkodobé měření probíhá alespoň jeden týden. Účinnější je však měření dlouhodobé, které trvá měsíc nebo rok.

Instalace detektorů

U krátkodobého i dlouhodobého měření se nainstalují do interiéru detektory, které budou měřit koncentraci radonu. Nejvíce detektorů se umisťuje do přízemí, které je v těsném kontaktu s podložím. V dalším patře se použijí detektory pouze z jedné třetiny a do dalších nadzemních pater pouze po jednom detektoru.

Výsledky z měření

Po měření radonu na pozemku nebo v interiéru domu se vyhodnotí výsledky. Díky nim zjistíme, jaká je koncentrace radonu a zda je nutné podniknout další kroky. Co se týče naměřených hodnot, pokud je výskyt radonu do 200 Bq/m3, není potřeba žádný zásah. Pokud však hodnoty přesáhnout 200 Bq/m3, pak už je potřeba tento problémy řešit.

Naměřené hodnoty:

  • 200 – 1000 Bq/m3 – doporučujeme provést ozdravné opatření
  • nad 1000 Bq/m3 – nutnost protiradonového opatření

Pokud měření na vašem pozemku nebo uvnitř rodinného domu nedopadlo dobře, pak doporučujeme protiradonová opatření, která zamezí pronikání radonu do vašeho bydlení.