Česká republika se letošní podzim nachází v největším smogovém oparu za posledních několik let. Vedle omezení osobní automobilové dopravy může ke zlepšení ovzduší přispět každý, kdo využívá vlastní zdroj tepla. Jednou z nepříliš využívaných možností zlepšení kvality ovzduší je totiž šetrná forma vytápění využívající biomasu.

Každý se jistě dovtípí, že spalování uhlí nebo dokonce odpadků opravdu není nejekologičtější způsob vytápění. Jak konkrétně tedy můžete zlepšit kvalitu ovzduší (nejen v době inverzí) ve vašem okolí? Například používáním moderních automatických kotlů na palety. Šetrným způsobem vytápění jsou také tepelná čerpadla, kvalitní krby nebo kamna. V nich je nejlepší spalovat čisté a proschlé dřevo.

Využívaní obnovitelných zdrojů se dá při dobré vůli prosadit také na komunální úrovni – především v menších obcích a městech. K vytápění se dá použít především odpadní teplo, které vzniká při provozu bioplynové stanice, které se nejčastěji umisťují do nevyužívaných částí rozsáhlých zemědělských komplexů. Kvalitě ovzduší pomůže také výměna uhelných kotelen na zařízení spalující biomasu – např. slámu nebo dřevní štěpku.

Malé využití šetrných technologií se dá ze strany státu zvýšit například různými informačními kampaněmi. Problém je ale v tom, že v dnešní době mají lidé hluboko do kapsy a výměnu starých propálených kotlů si prostě nemohou dovolit. Zde by pomohlo zavedení podpůrných programů, jako byla Zelená úsporám. Tento program byl ostatně velmi úspěšný a skončil hlavně kvůli administrativním potížím.

Informační kampaň spojená s aktivní podporou zájemců o šetrnější topení je zcela určitě lepší řešení než vycvičení speciálního komanda úředníků se znalostí správního řízení, kteří by kontrolovali, jak a čím lidé topí, o čemž se nyní vážně uvažuje v souvislosti s novelou zákona o ovzduší.

R. K.