Tepelná čerpadla jsou v posledních letech stále populárnější zdroj vytápění rodinných domů. Ačkoliv princip tepelného čerpadla je znám už více jak 100 let, největší boom nastal až s příchodem nízkoenergetického bydlení, kde tepelná čerpadla našla své hlavní uplatnění. V dnešním článku se zaměříme, na jakém principu tepelná čerpadla fungují, odkud se dá teplo získat a také na nejčastější typy tepelných čerpadel se kterými se můžete setkat.

Možná se ptáte, z jakých důvodů o pořízení tepelného čerpadla vůbec uvažovat. Jsou to především nízké provozní náklady a automatický provoz. Mezi velké klady patří také to, že tepelné čerpadlo nezatěžuje místní životní prostředí emisemi. Jako všechno má ale i tepelné čerpadlo své nevýhody, mezi největší patří vysoká pořizovací cena, která se pohybuje řádově ve statisících korun a také nutnost konvenčního přitápění v zimních měsících.

Tepelné čerpadlo je přístroj, který odebírá teplo z okolního prostředí (které ochlazuje) a tímto teplem pak ohřívá obytnou část domu nebo vodu. Skládá se z kompresoru, výparníku a kondenzátoru.  V našich podmínkách jsou nejčastějším zdrojem tepla vzduch (vnější, vnitřní), půda (teplo hornin, půdní vrstva) a voda (povrchová, podzemní).

Jednotlivé typy tepelných čerpadel se nejčastěji označují dvěma slovy, prvním je označen zdroj tepla a druhým, co se ohřívá. Zde je stručný přehled nejčastějších typů čerpadel.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Toto čerpadlo je vhodné pro ústřední vytápění. Skládá se z venkovní jednotky, která odebírá teplo z okolního vzduchu a vnitřní jednotky, která dále předává teplo k ohřevu vody.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Tento typ čerpadla se používá jako doplňkový zdroj tepla, ale dá se využít také jako klimatizace.

Tepelné čerpadlo voda/voda

Tímto systémem můžeme teplo získat z podzemní vody pomocí hlubinných vrtů nebo ze studny.

Tepelné čerpadlo země/voda

Zde se k získání tepla používá půdních kolektorů, které jsou umístěny v nezámrzné hloubce půdy nebo hloubkových vrtů, hluboké několik desítek metrů.

Vytápění domu pomocí tepelného čerpadla hodně závisí na místních podmínkách. Samotným návrhem a realizací se zabývá řada specializovaných firem.

Autor: R.K.