Pokud si necháte špatně poradit při výběru dovolené, televize či „obyčejného“ vína, riskujete špatnou krátkodobou špatnou zkušenost či komplikace spojené s vrácením zboží. V případě, že si necháte špatně poradit při výběru tepelného čerpadla, čekají Vás pravděpodobně dlouhá léta naplněná zklamáním a v některých případech i pachuť špatně investované spousty peněz.

U věcí, jako jsou tepelná čerpadla, jsme více závislí na doporučení prodejce. Jen těžko na internetu najdete stránku, kde by uživatelé hodnotili svá tepelná čerpadla a jednotlivé prodejce. A pokud byste takové stránky našli, počet hodnocení pravděpodobně nebude velký a značný podíl referencí budou tvořit ty falešné.

V praxi můžete, kromě těch seriózních a zkušených, narazit na neznalé či nepoctivé prodejce. Obě skupiny často argumentují hlavně cenou, protože vědí, že velká část populace se orientuje hlavně podle ceny. Nicméně, nízká cena často zůstává nízká jen na papíře. Níže uvádíme několik typických „omylů“ či „lží“, které mají sloužit ke zvýšení šancí na prodej. Tyto bludy vychází často z toho, že velká část prodejců není schopna nabídnout/nainstalovat jiný typ čerpadla než ten získávající energii z proudícího vzduchu.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je levnější než čerpadlo země/voda

Ano, tepelné čerpadlo vzduch/voda má velmi nízké pořizovací náklady, cena vyráběného tepla je však výrazně vyšší než u čerpadel získávajících energii z geotermální tepla. Suverénně nejúspornějším řešením je tepelné čerpadlo se zemními konektory. Jeho instalace je levnější než u tepelných čerpadel získávajících teplo z vrtu (ale i tento typ čerpadel je na konci životnosti levnější, než čerpadlo vzduch/voda) a náklady na provoz / náklady na vyprodukované teplo jsou cca čtvrtinové v porovnání s čerpadly vzduch/voda.

Při výběru čerpadla platí, že byste měli porovnávat nejen pořizovací náklady, ale také cenu vyráběného tepla.

Plošné kolektory „vymrazí“ zahradu

Při zmínce tepelných čerpadel země/voda při použití plošných kolektorů je nutné zmínit další „blud“, a to že zemní kolektory půdu vymrazí a okolní vegetaci se nebude dařit. Pravdou je, že zemní kolektory z půdy odčerpají řádově jednotky procent tepla, které jí dodává sluneční záření.

Životnost tepelného čerpadla je 10 let a investice do dražšího zařízení se nevyplatí

Životnost tepelného čerpadla je dána životností kompresoru. Tu ovlivňuje počet startů. Čím lépe je tepelné čerpadlo dimenzováno, tím méně startů kompresoru je třeba a tím delší je životnost. Na druhou stranu, pokud si koupíte levné tepelné čerpadlo, které svými parametry a příslušenstvím není vhodné, bude počet startů kompresoru vyšší a životnost kratší, nehledě na fakt, že kompresory levných tepelných čerpadel mají náchylnost ke kratší životnosti.

Zkušenosti ze Švédska, kde má tento zdroj vytápění dlouhou tradici, ukazují, že životnost kompresoru tepelného čerpadla může přesáhnout 20 let! Rozdíl v pořizovacích nákladech a nákladech na provoz mezi levnými a kvalitními tepelnými čerpadly se přitom stírá již cca pátý rok od uvedení do provozu, viz informace uvedené zde.