Není tepelné čerpadlo, jako tepelné čerpadlo. Mezi jednotlivými druhy tepelných čerpadel jsou až 50% rozdíly ve spotřebě elektrické energie. Pořízení tepelného čerpadla tak nemusí automaticky znamenat, že dosáhnete očekávaných úspor prezentovaných v prospektech.

Společnost Tepelná čerpadla IVT, která je největším dodavatelem těchto úsporných zařízení, doporučuje orientovat se při výběru tepelného čerpadla podle nezávislých testů. Tyto testy jasně ukazují, co můžete od jednotlivých druhů tepelných čerpadel ve skutečnosti očekávat.

Nejrozsáhlejší test tepelných čerpadel provedla německá agentura Fraunhofer ISE, která v průběhu let 2007 až 2010 podrobně sledovala skoro 200 instalací tepelných čerpadel v celém Německu. Sledovány byly systémy vzduch/voda, země/voda a voda/voda od výrobců: Alpha-InnoTec, IVT/Bosch, Hautec, Nibe, Stiebel Eltron, Vaillant a Viessmann.

Hlavním cílem testu bylo určení sezonních topných faktorů (SPF), což je praktická hodnota udávající kolik tepla tepelné čerpadlo za rok vyrobí a kolik elektřiny spotřebuje (a to včetně spotřeby oběhových čerpadel, ventilátorů, regulace a elektrokotle). Na rozdíl od často udávaného topného faktoru (COP), parametr SPF jednoznačně ukazuje, kolik opravdu doma ušetříte.

Rozhodující vliv na spotřebu elektřiny u tepelného čerpadla mají dva hlavní faktory: způsob získávání tepla (ze vzduchu nebo ze země) a typ topného systému (podlahové topení nebo radiátory).

  Domy s podlahovým vytápěním Domy s radiátorovým vytápěním
Průměrný roční topný faktor SPF Země/voda Vzduch/voda Země/voda Vzduch/voda
3,9 2,9 3,3 2,6
Přibližné náklady na vytápění 12 500 Kč 17 900 Kč 14 700 Kč 19 800 Kč

Z uvedených hodnot je dobře viditelný rozdíl ve spotřebě elektřiny mezi tepelnými čerpadly odebírajícími teplo ze země a vzduchu. Tepelná čerpadla vzduch/voda měla spotřebu elektřiny vyšší v průměru o 34 % oproti systémům země/voda. Tato hodnota je ale hodně závislá na charakteru zimy. V teplejší zimě 2007/2008 byl rozdíl ve spotřebě elektřiny u těchto dvou druhů tepelných čerpadel 24 %. O dva roky později, kdy byla zima výrazně studenější, spotřebovala tepelná čerpadla vzduch/voda až o 36 % více elektřiny než tepelná čerpadla země/voda.

Stejně tak je dobře patrný rozdíl daný typem topného systému. U domů využívajících podlahové vytápění byla spotřeba elektřiny o 11 % až 18% nižší než u domů s radiátory.

Rozdíly v provozních nákladech jednotlivých typů tepelných čerpadel se budou dále zvyšovat se stoupající cenou elektřiny. Pokud tedy chcete opravdu šetřit, investujte do tepelného čerpadla země/voda s podlahovým topením. Kromě nejnižších provozních nákladů, získáte i systém s delší životností a komfortní způsob vytápění.

Kombinací tepelného čerpadla země/voda IVT Premiumline EQ s vysokým topným faktorem a podlahového topení GETASYSTEM určeného pro tepelná čerpadla, lze dosáhnout skoro 80 % úspory provozních nákladů. Investiční náklady přitom nemusí být výrazně vyšší než u tepelných čerpadel vzduch/voda, protože u objektů se zahradou lze využít systému zemních plošných kolektorů. Tyto kolektory jsou oproti vrtům investičně nenáročné, ale poskytují skoro stejně vysoký a stabilní výkon.