Pokud na své nemovitosti máte nalepený průkaz energetické náročnosti budovy (případně si ho plánujete pořídit v nejbližší době), už asi víte, do které třídy je vaše nemovitost zařazená. Co ale přesně jednotlivá písmena od A až po G vlastně znamenají a jakou hodnotu mají pro vás – majitele domu či bytu?

Roční spotřeba na m2

Nemovitosti se do jednotlivých tříd zařazují na základě toho, jak vysokou roční spotřebu energie na m2 plochy mají. Platí přitom, že největší požadavky jsou kladené na bytové domy, nejmenší poté na hotely, restaurace nebo nemocnice. Co to znamená v praxi? Bytový dům s roční spotřebou 90 kWh/ m2 dostane energetický štítek s písmenem C, zatímco nemocnice se stejnou spotřebou by spadala do třídy A. Asi můžeme souhlasit s tím, že je toto rozdělení vcelku logické a pochopitelné.

Jak se spotřeba spočítá?

Pokud byste si chtěli roční spotřebu na m2 své nemovitosti orientačně spočítat sami, můžete tak učinit pomocí vzorečku EPA = 277,8 x EP/AC, kdy EP je vypočtená celková roční dodaná energie v GJ za rok a AC pak celková podlahová plocha v m2. K výpočtu hodnoty EP energetičtí specialisté používají celou řadu evropských norem EN a technických norem ČSN. Používaných norem je tolik, že by bylo kontraproduktivní je tu všechny vypisovat. Případné zájemce o hlubší studium této problematiky odkazujeme na Vyhlášku č. 147/2000, která se tímto podrobně zabývá.

A co vaše budova?

Vypočítaná hodnota EPA se pak jenom dosadí do tabulky níže, přičemž jak už jsme zmínili dříve, požadavky se různí v závislosti na typu budovy. Pro nové nemovitosti platí, že musejí spadat nejhůře do třídy C. A pokud máte starší budovu s vyšší energetickou náročností, měli byste zvážit investici do nové izolace nebo třeba oken a dveří. Vyplatí se to.

Tabulka kategorií energetické náročnosti. Číselné údaje jsou v kWh/m2/rok

Druh budovy A B C D E F G
Rodinný dům < 51 51-97 98-142 143-191 192-240 241-286 > 286
Bytový dům < 43 43-82 83-120 121-162 163-205 206-245 > 245
Hotel a restaurace < 102 102-200 201-294 295-389 390-488 489-590 > 590
Administrativní < 62 62-123 124-179 180-236 237-293 294-345 > 345
Nemocnice < 109 109-210 211-310 311-415 416-520 521-625 > 625
Vzdělávací zařízení < 47 47-89 90-130 131-174 175-220 221-265 > 265
Sportovní zařízení < 53 53-102 103-145 146-194 195-245 246-297 > 297
Obchodní < 67 67-121 122-183 184-241 242-300 301-362 > 362