Chcete si zažádat o dotaci z programu Zelená úsporám, ale nevíte jak na to? Nevadí, pokud budete číst pozorně náš dnešní článek, tak vám krok za krokem poradíme jak postupovat.

Příprava posudku

První, co musíte udělat, je najít si projektanta a energetického specialistu. Tito odborníci vám musí vypracovat odborný posudek. Odborný posudek totiž potřebujete k tomu, abyste vůbec byli zařazeni do programu. Ovšem dejte si pozor, abyste nenaletěli nějakému podvodníkovi. Odborný posudek totiž musí vypracovat odborně způsobilá osoba.

Posudek se musí skládat ze dvou částí.

 • Jedna část představuje projektovou dokumentaci
 • část druhá je energetickým posudkem.

Odborně způsobilou osobou k vypracování energetického posudku je osoba zapsaná na seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu. Projektovou dokumentaci musí vytvořit odborně způsobilá osoba s autorizací architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jejich seznam najdete například na stránkách ČKA.

Stavební úřad

Poté můžete vyrazit na stavební úřad a s ním svůj záměr projednat. Držte se pokynů stavebního úřadu a snažte se vyhovět všem jeho požadavkům. Vždy však celou situaci konzultujte se zpracovatelem odborného posudku.

Krycí list

Dalším krokem je vyplnění krycího listu technických vlastností. S tím by vám měl pomoci zpracovatel odborného posudku.

Vyplnění žádosti

Nyní již můžete vyplnit elektronickou žádost o finanční podporu. Pro podání žádosti budete potřebovat informace z krycího listu i odborného posudku.

Státní fond životního prostředí

 • Pokud jste úspěšně podali elektronickou žádost, pak je načase zaslat Státnímu fondu životního prostředí všechny potřebné listinné přílohy a to nejpozději do 3 dnů od dne podání elektronické žádosti. Na Státní fond životního prostředí je třeba poslat následující dokumenty:
 • podepsaný formulář žádosti o podporu
 • doklad o projednání stavebního záměru se stavební úřadem
 • list vlastnictví
 • doklad o právní subjektivitě (pouze v případě právnických osob či fyzických osob podnikatelů)
 • souhlas ostatních spoluvlastníků, odborný posudek
 • průkaz energetické náročnosti budov
 • krycí list technických parametrů
 • doklad vlastnictví bankovního účtu a dokumenty k veřejné podpoře (jeli nutné)

Odstranění případných nedostatků

Následně Fond posoudí vaši žádost. Pokud najde nějaké nedostatky, vyzve vás k jejich odstranění. Pokud je žádost v pořádku, dojde k její akceptaci. Pak se již můžete pustit do realizace svého záměru. Poté ohlásíte, že jste realizaci dokončili a Fond posoudí, zdali jste neporušil pravidla a případně rozhodne o vyplacení dotace.

J. H.