Na našem území se v současnosti vyskytuje trojice velkých šelem – rys, vlk a medvěd. Ještě před pár staletími byly tyto šelmy běžným živočišným druhem. Rozpínavost člověka, jeho strach před těmito predátory a způsobené hospodářské škody, však měli za následek vyhubení původních populací našich šelem.

Historie

Medvědi, vlci a rysi měli na našem území relativní klid až do 15. století. V té době ale začala tzv. valašská kolonizace, v rámci které začal člověk se svými stády ovcí pronikat i do přirozeného biotopu velkých šelem.

Další rána pro naše šelmy přišla v 18. století, kdy byly vydány tereziánské lesní řády a začalo se s přeměnou původních přirozených lesů a pralesů na monokultury. Navíc lovecký řád císaře Josefa II. povoloval celoroční odstřel velkých šelem. Začal tak doslova hon na tato zvířata. O atmosféře doby hovoří i skutečnost, že oslovení „šelma“ bylo urážkou nejhrubšího kalibru. Původní populace velkých šelem tak byly na našem území vyhubeny, přesto se ale v průběhu 20. století navrátily. Sice v malém počtu, ale přece.

Rys ostrovid (poslední rys zastřelen 1835)

Nejlepší pozici z našich šelem má v současné době nejméně nápadný rys ostrovid, který se vyskytuje dokonce na více lokalitách České republiky – jižní a západní Čechy (50-75 ks.), Beskydy (10-15 ks.), Jeseníky (3-5ks.), Brdy (2-3 ks.). Rys se na naše území vrátil nejenom potulkou ze zahraničí, ale také pomocí reintrodukčních projektů, které začaly v 70. letech minulého století.

Vlk obecný (poslední vlk zastřelen 5. března 1914)

Vlk z naší trojice velkých šelem vyvolává největší nenávist. Na naše území (Beskydy) se vrátil v 90. letech minulého století a jejich výskyt způsobil velké vášně (především ze strany chovatelů ovcí), které skončily odstřelováním vlků místními myslivci. V letech 1997-1998 se dokonce zdálo, že vlk je na našem území opět zcela vyhuben. Dnes, když budete mít hodně velké štěstí, můžete vidět 2-3 vlčí smečky, kterak se potulují po táhlých beskydských hřebenech.

Medvěd hnědý (poslední medvěd zastřelen 1890)

Medvěd hnědý je z našich velkých šelem jednoznačně nejimpozantnější. Podobně jako vlk se medvěd vyskytuje pouze v Beskydech, odkud sem migruje ze slovenských hor.  V současné době se odhaduje, že v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách trvale žije 2-5 jedinců. Medvědi vyhledávají především klidné lokality s dostatkem potravy(rezervace  Mionší, Travnatý, Mazák, Smrk…

Legislativa

Velké šelmy jsou celoročně chráněny podle zákona č. 1992/114 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Rys je zařazen mezi silně ohrožené živočichy, vlk a medvěd pak mezi kriticky ohrožené. Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, jsou zvěří, kterou nelze lovit. Kompenzace škod na hospodářských zvířatech je ošetřena od roku 2000, zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

R. K.