Recyklace odpadu, neustále diskutované téma. Přestože množství recyklovaného odpadu v České republice rok od roku stoupá, stále není dostatečné. Od roku 2006 se podíl recyklace sice zvýšil trojnásobně a v roce 2012 bylo z celkového množství komunálního dopadu recyklováno 21 procent, oproti průměru Evropské unie zaostáváme. Inspiraci bychom mohli čerpat ve Švédsku.

V množství vyprodukovaného odpadu se Švédsko od ostatních zemí neliší. Každý obyvatel ho ročně vyprodukuje přibližné 460 kilogramů a pouhé jedno procento z 4,5 milionů tun skončí na skládkách!

Švédské domácnosti si totiž zvykly odpad důkladně recyklovat. Zvlášť oddělují plast, papír, sklo, kov, baterie a elektrické spotřebiče. Stále oblíbenější je ve Švédku i domácí kompostování.

Není co spalovat

V důsledku takřka stoprocentní recyklace se ale vyskytl jiný problém. Ve Švédsku je více než třicet spaloven odpadu, které vyrábějí teplo a elektřinu pro domácnosti. Efektivní systém recyklace je ale připravil o materiál ke spalování. Problém v roce 2012 dokonce dospěl tak daleko, že spalovnám chyběl pro fungování asi jeden a půl milionu tun odpadu.

Továrny si však poradily a odpad začaly dovážet ze zahraničí, nejvíce pak z Norska, Velké Británie či Německa. Do země přiváží přibližně 800 tisíc tun odpadu ročně. Nejspolehlivějším dodavatelem se ukázalo být Norsko.

Systém si však našel své ekologicky smýšlející odpůrce. Argumentují tím, že dovoz odpadu pro spalování přispívá je vzniku zbytečných emisí, které vznikají zejména při dopravě.

 

Sandra Špačková
Zdroj: sweden.se