Kdyby všichni Američané recyklovali svůj odpad, vzniklo by až jeden a půl milionu nových pracovních míst.

Vzpomeňte si na řadu zelených ekonomik, které jsou založeny na obchodu v tzv. čisté energetice. Například taková solární energie, která se v poslední době stala hitem a s jejím rozvojem vzniklo velké množství pracovních míst. Je možné dosáhnout stejného efektu i v jiných odvětvích zelené ekonomiky? Nabízí se například recyklace, jejíž větší rozšíření by pomohlo nejen ekonomice, ale také životnímu prostředí.

Cílem by tedy mělo být vytvořit více pracovních míst a méně znečištění. V rámci recyklačního programu Spojených států amerických, je nyní zkoumáno, jaký dopad by mělo na pracovní trh zvýšení účinnosti recyklace. Studie ukazuje, že jestliže vzroste procento lidí, kteří třídí odpad v USA ze současného počtu na 75 % obyvatel z celkové populace, dojde do roku 2030 k vytvoření jednoho a půl milionu nových pracovních míst.

Jaké průmyslové odvětví by z nárůstu recyklace mělo největší prospěch a kdo na ni doplatí? Zřejmě negativní dopad bude mít zvýšená recyklace na průmysl věnující se likvidaci odpadu a jeho skládkování, případně spalování. Naopak společnosti, které podnikají v recyklaci, by musely vyhovět větší poptávce a tudíž zaměstnat více pracovníků. Obdobná situace by nastala i v oborech repasování.

Vedle odhadů, ve kterých odvětvích dojde k nárůstu pracovních míst, zpráva také uvádí, jaký typ z recyklovatelného materiálu vytváří nejvíce pracovních míst. Zpráva uvádí i několik konkrétních čísel. Jedním z nich je například údaj, který uvádí, že likvidace odpadu vytváří pouze 0,1 pracovních míst na 1000 tun odpadu. Proces recyklace například plastu je oproti tomu pracovně mnohem náročnější. Na recyklace 1000 tun plastového odpadu je třeba 10 pracovních míst. Navíc dojde k nárůstu pracovních míst i v oborech navázaných na recyklační průmysl. V zemích, které milují plast, je toto velmi dobrá zpráva.

Samozřejmě dalším přínosem zvýšené recyklace je snížení znečištění. Pokud by ve Spojených státech amerických dosáhla míra recyklace 75 %, došlo by ke snížení množství odpadů do roku 2030 o 267 milionu tun. Toto ohromné číslo můžeme přirovnat například k odstranění 72 milionu aut, případně k zastavení činnosti v 72 uhelných elektrárnách. To je velmi významné množství.

Přeložil: J. H.

Zdroj: http://www.mnn.com/money/green-workplace/blogs/recycling-more-can-create-new-jobs