Vedle dnes již tradičních výletů na bio farmy či návštěv přírodních zahrad se nabízí další alternativa, jak se seznámit s ekologickým hospodařením zblízka – tentokrát v oblasti tepelného hospodaření.

Výlet můžeme podniknout do některé s elektráren, které se zabývají ekologicky šetrnými technologiemi v oblasti výroby tepla a elektřiny, a které tyto programy nabízí.

Teplárnou, která dané exkurze uskutečňuje už cca deset let, je teplárna v Trhových Svinech, jejíž projekt letos zaujal i v soutěži Energy Globe, pořádané každoročně na podporu ekologických projektů. Vedle rozšiřování povědomí o práci s obnovitelnými zdroji, navíc teplárna pomáhá i svému regionu, neboť se stává vyhledávaným výletním cílem.

Vedle návštěvníků z řad základních, středních a vysokých škol, ekologické technologie lákají též zájemce z široké veřejnosti, a to dokonce i ze zahraničí, zájemci se ozvali například ze Švédska či Angoly.

Hlavní předností je, že si v teplárně může každý ověřit teoretické poznatky na vlastní oči. Návštěvníci se krok za krok seznamují s tím, jak funguje výroba tepla a elektřiny z biomasy.  Prakticky je jim předvedeno technické vybavení spalovny dřevní štěpky a kogenerovaná výroba tepla a elektrické energie.

Exkurzi doprovází odborný výklad, a je prostor i pro kladení vlastních dotazů. Vedle běžného provozu se návštěvníci seznámí i s problémy, které využití obnovitelných zdrojů v praxi přináší, ať již z hlediska techniky, organizace či legislativy. Přínosná je i debata, která zakončuje prohlídku, kde je prostor k prodiskutování různých souvisejících témat.

Jedná se proto o ideální výlet především pro školní zájezdy, kdy je možné programem doplnit vyučování nebo připravit pro žáky doprovodnou soutěž. Jako netradiční výlet se ale hodí pro každého, kdo se zajímá o využití obnovitelných zdrojů v praxi a fascinují ho moderní technologie.

Samotným teplárnám přináší exkurze možnost šíření ekologické osvěty, a též získání popularity. Výhodu takových to projektů jsou navíc nízké náklady, neboť exkurze probíhají v rámci běžných pracovních směn. Při opětovných exkurzích navíc návštěvníci mohou vnímat vývoj a vylepšení provozu teplárny.

Žaneta Pixová