Ve specializovaných knihovnách dnes tráví čas především studenti, nicméně není to pravidlem. Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI (Ústavu zemědělské ekonomiky a informací) slouží nejen odborníkům a studentům z oblasti zemědělství a potravinářství, ale nabízí pestré služby pro širokou veřejnost.

Jedná se o jedinou knihovnu s tímto tematickým zaměřením v ČR a vedle bohatého fondu knih se zemědělskou nebo potravinářskou problematikou, tu nalezneme i nejnovější informace například z pozemkového práva, zemědělské statistky, ochrany rostlin, veterinářství, lesnictví nebo třeba rybářství.

V rámci mezinárodních dohod jsou knihovně poskytovány kopie článků a odborných statí, příspěvky z konferencí nebo disertačních prací. Zájemci si mohou též nechat zasílat obsahy nově došlých čísel časopisů nebo využít možnosti odborných konzultací k vlastním projektům.

Knihy a publikace je možné studovat přímo v knihovně nebo si je půjčit domů. Knihovna sídlí ve Slezské ulici na Praze 2, na Vinohradech. Otevřeno má v pondělí a středu od 9 do 18 hodin, a v úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 15 hodin.

Kdo to má do knihovny daleko nebo mu nevyhovuje otevírací doba, může využít dálkového přístupu do knihovny přes internet. Elektronicky jsou zpřístupněny celé databáze, články nebo elektronické knihy (E-books).

Unikátní je služba Infopultu, která funguje zdarma a není nutné být registrovaným čtenářem. Slouží pro kladení dotazů souvisejících se zemědělstvím a potravinářstvím, například legislativou, odbornými poznatky či protichůdnými informacemi ze sdělovacích prostředků. Jako zdroj informací můžeme využít i databázi již zodpovězených dotazů.

Služba funguje na bázi systému ,,Ptejme se knihovny“. Lhůta pro zodpovězení dotazu jsou tři pracovní dny a lze ho pokládat prostřednictvím webového formuláře na stránkách knihovny www.nzpk.cz, emailem na info@uzei.cz nebo také telefonicky na 222 000 270, nově se lze ptát taktéž na speciálním chatu knihovny každý pátek od 9 do 14.30 hodin.

Autor: Žaneta Pixová