Vedle programů financovaných ze Strukturálních fondů, existují i menší dotační programy jednotlivých ministerstev. V oblasti úspor energie je to jedině program Efekt ministerstva průmyslu a obchodu.

Efekt je program ministerstva průmyslu a obchodu, který pomáhá snížit spotřebu energie. V loňském roce byl rozpočet 40 miliónů korun a bylo z něj podpořeno 161 projektů, celkové investice dosáhly 72 miliónů. Letos je v rozpočtu o něco méně – 30 miliónů. Program Efekt je především doplňkem k energetickým programům financovaným ze Strukturálních fondů EU, umožňuje totiž dosáhnout na finanční podporu i menším projektům, které nesplňují evropská kritéria. Specifikem programu je také to, že na podporu mohou dosáhnout také pražské projekty, které nemají na většinu evropských dotací nárok (HDP Prahy překračuje 75 procent průměru EU).  Projekty jsou propláceny předem a nikoliv zpětně, jako je tomu u evropských dotací.

Oblasti podpory

Výroba energie z obnovitelných a druhotných zdrojů energie – Kogenerační jednotky na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Úspora energie – Zařízení pro využití tepelné nebo tlakové odpadní energie, Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech, Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově

Energetická poradenství – Energetické konzultační a informační středisko EKIS, Internetová energetická poradenská centrála

Propagace – Výstavy, kurzy, semináře, konference v oblasti energetiky, publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie

Mezinárodní spolupráce – Účast v mezinárodních projektech

Specifické a pilotní projekty – Projekty v oblasti úspor energie a OZE, Projekty vzdělávání a studie, Projekty v oblasti propagace úspor energie

Uzávěrka přihlášek do programu Efekt je 28. února. Žádosti o zařazení do energetických konzultačních a informačních středisek je nutné poslat do konce roku.

R. K.