Čas od času můžete v médiích zaslechnout termín net metering. Pokud nevíte, o co se jedná, tak mi vám to v dnešním článku prozradíme.

Net metering je způsob podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Tato forma podpory umožňuje výrobci energii, kterou vyrobí spotřebovat v době, kdy ji opravdu potřebuje pro svoji další činnost a nemusí ji tak spotřebovávat v době, kdy ji vyrobí, ale k ničemu by ji nevyužil. Tedy jinými slovy.

Představte si, že máte v rámci svého rodinného domu v provozu například malou solární elektrárnu. V době plného výkonu budete elektrickou energii dodávat do sítě, protože všechnu vyrobenou elektrickou energii pro svoji spotřebu nevyužijete. Ovšem pak se stane, že z nějakého důvodu, například počasí, vaše solární energie nevyrobí tolik elektrické energie, aby to pokrylo vaši potřebu. V tomto případě vám bude elektřina dodávána z distribuční soustavy. Vy pak samozřejmě zaplatíte pouze rozdíl mezí vámi vyrobenou elektrickou energií, kterou jste dodali do sítě a elektrickou energií, která vám byla dodána.

Výhodou je, že dochází ke snižování nákladů na elektrickou energii pro domácnosti a k podpoře malých zdrojů obnovitelné energie, které zásobují jeden dům, nebo několik málo domů. Velcí vlastníci například solárních elektráren mají smůlu. Ti takovou podporu nemohou získat.

Nevýhodou je, že čím více domácností by net meterning využívalo, tím dražší budou poplatky za distribuci elektrické energie. Společnostem totiž bude klesat zisk z prodeje elektrické energie, ale stále budou muset udržovat přenosovou soustavu. Logicky tedy budou muset zvedat poplatky za distribuci energie.

 

J. H.