Už jste jistě slyšeli termín aktivní dům. Víte však, co si pod tímto souslovím představit? Ne? Pak tedy rozhodně čtěte dále. V dnešním článku vám totiž vysvětlíme, co aktivní dům znamená.

Aktivnímu domu se někdy také říká plusový dům. Již to označení tedy napovídá, o co asi půjde. Pokud jste hádali, že aktivní dům vyrobí více energie, než spotřebuje, tak jste hádali správně.

Šetří finance

Dům vám tak na svém provozu ušetří finanční prostředky, ale rovněž přispějete k ochraně životního prostředí. Při výstavbě aktivního domu se totiž dbá na to, aby jeho výstavba nezanechala žádnou uhlíkovou stopu. Proto se volí stavební materiály, jako je dřevo.  Naprostou samozřejmostí také je, že energie je v těchto domech vyráběna pouze pomocí obnovitelných zdrojů. V maximální možné míře je tak využito slunce, případně se můžete setkat s kotelnou, ve které se zatápí biomasou.

Aktivní dům = zdravý dům

Aktivní domy jsou navíc domy zdravé. V jejich případě se tak nesetkáte s tzv. syndromem nemocného domu. Jsou totiž navrhované a postavené tak, aby prostředí v nich bylo zdravé, dostatečně prosluněné a vzdušné. Již samotné architektonické a konstrukční řešení domu by mělo zabránit výskytu vlhkosti, plísní, atd.

Zatím se však jedná o pouhý experiment. Respektive první stavby tohoto druhu už stojí, ale cena jejich výstavby se pohybuje v řádech několika milionů. Pořídit však lze i domy, které nemůžeme označit za aktivní, ale velmi se jim blíží. Rozdíl je hlavně v tom, že tyto domy jsou napojeny na elektrickou síť. Sice odebírají elektrickou energii jen v době, kdy ji nejsou schopni vyrobit, ale přesto je nemůžeme označit za aktivní. Ovšem i tato varianta je dobrá.  Cena takových domů se pohybuje kolem 2 milionů korun a pořídit si je můžete i u nás.

J. H.