Podle schválené novely zákona o ovzduší budou mít nově obce v České republice právo na vyhlášení nízkoemisní zóny. Smyslem nízkoemisních zón je regulace počtu automobilů, které nesplňují limity na obsah škodlivin ve výfukových plynech. Tato možnost zlepšení životního prostředí se do naší legislativy dostane po vzoru Německa, Rakouska, Holandska nebo Švédska.

Vyhlášení nízkoemisní zóny

Nízkoemisní zóna nebude moci být vyhlášena kdekoliv. Podmínkou vyhlášení bude překročení některého z imisních limitů. Dále bude moci být nízkoemisní zóna vyhlášena ve zvláště chráněných územích (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky) a na lázeňských místech.

Samotný proces vyhlášení nízkoemisní zóny nebude pravděpodobně vůbec jednoduchá a levná záležitost. Nízkoemisní zóna bude vymezena v nařízení, které vydává rada obce. Z velkých měst už podnikli první kroky k zavedení nízkoemisních zón v Praze a Plzni, kde tamní radní zadali studie proveditelnosti. Prvním městem v ČR, se zavedenou nízkoemisní zónou budou pravděpodobně lázeňské Klimkovice. Zavedení nízkoemisních zón bude předcházet roční přechodná doba, během níž budou občané informováni.

Emisní plaketa

Emisní plaketa je jakási nálepka (obdoba dálniční známky), která ukazuje, do jaké kategorie znečišťování automobil náleží. Po vzoru Německa budou vyčleněny čtyři kategorie. Bez této plakety povolené kategorie nebude možné vjet do nízkoemisní zóny. Povinnost vlastnit emisní plaketu by se nemusela týkat např. místních obyvatel, ale to bude podrobněji vymezeno až v nařízení konkrétní obce. Přesná podoba, cena a podmínky pro získání emisní plakety také ještě nebyly stanoveny. V ostatních zemích EU vydávají emisní plakety stanice technické kontroly.

R. K.