Zlí jazykové občas s úšklebkem připomínají, že spotřeba papíru stále roste. Přitom rychlý rozvoj elektronických médií byl měl vést k opačnému trendu. Avšak znáte to.

Máte-li v počítači nějaký dokument, který si chcete, anebo máte přečíst, automaticky ho tisknete. Já nejsem jiný. V poslední době jsem se však hodně polepšil. Ne však proto, že se ve mně hnulo svědomí, ale proto, že náklady na tisk rostou a počet dokumentů k tisku také.

Proto dnes uchovávám textové dokumenty spíše než v papírové podobě, ve formátu PDF ve svém počítači. Už ani nemám potřebu to měnit. Naučil jsem se pracovat s formátem PDF. Nové prohlížeče tohoto formátu umožňují si dělat dokonce i poznámky přímo do textu. Také na čtení z notebooku jsem si zvykl.

Nedávno jsem se však setkal s člověkem, který vlastní malou společnost věnující se finančnímu poradenství. Překvapil mě informací, že ve své firmě používá formát pro ukládání textu, který se nazývá WWF. Název je zkratkou anglických slov World Wide Fund for Nature a byl vyvinut v Německu. Je velmi podobný formátu PDF, ale s tím rozdílem, že formát WWF znemožňuje tisk.

Myšlenka tvůrců je jasná a velmi zajímavá. Donutit lidi využívat ke čtení, sdílení a archivování dokumentů moderní technologie. Každý zaměstnanec je kromě klasického PC nebo notebooku vybaven i elektronickou čtečkou nebo tabletem.

Pomocí těchto zařízení mohou dokumenty bez problému číst i upravovat. Dokonce ani dokumenty určené například k podpisu nadřízenému nemusí být v tištěné podobě. Mohou totiž být signovány elektronickým podpisem.

Zmínil-li jsem, že formát WWF neumožňuje tisk, není to zcela pravda. Oprávněná osoba, tedy většinou vedoucí, smí nastavit, za jakých podmínek může být dokument vytištěn. Tedy například smlouva pro zákazníka bude vytištěna, ale interní oběžník tiskárna nevytiskne. Zdá se mi to jako vynikající nápad. Stačilo by takovou technologii zavést ve státní správě a rázem by se dosáhlo značných úspor papíru, ale také finančních úspor.

Širokému využití tohoto formátu však prozatím brání nejen malá informovanost, ale také některé technické problémy. Formát je stále ve vývoji. Vyskytují se například potíže s kompatibilitou s jinými formáty. Věřím však, že do budoucna dojde k jeho velkému rozšíření. Když ne z environmentálních důvodů, tak z čistě ekonomických. Omezení tisku totiž může představovat značnou finanční úsporu, kterou daná společnost může využít k jiným účelům.

J. H.