… tak se nazývá krátký, asi osmiminutový film, uveřejněný 22.března 2010 na Světový den vody. Film výstižně popisuje koloběh balené vody od výroby PET lahví až ke spotřebiteli a poukazuje na neuvěřitelná fakta o prodeji tohoto produktu.

            Proč vlastně lidé pijí balenou vodu, když jim úplně stejná teče doma z kohoutku? Asi proto, že to nevědí. Masivní celosvětová reklama vyvolala záměrně dojem, že kohoutková voda je méně kvalitní než prodávaná balená. Cíleně mířená reklama měla samozřejmě zajistit co největší výnosy.

            Výrobci si na začátku položili jasnou otázku: jak přesvědčit lidi ke koupi vlastně nepotřebného zboží? Proč by si rozumný člověk kupoval balenou vodu tisíckrát dražší než tu vodovodní? Reklama je všemocná a prodejcům se podařilo vytvořit umělou poptávku. Jen v USA se týdně prodá okolo 500 milionů lahví balené vody.

            Nejdříve reklama vyvolala dojem, že balená voda je čistší, zdravější a její konzumací přispíváte ke zdravému životnímu stylu. Ať už lákavými názvy nebo obrázky nedotčené přírody na etiketách, výrobci také přesvědčili zákazníky, že balená voda je i chuťově lepší.

A přitom veškeré testy ukázaly, že mezi vodou balenou a kohoutkovou není prakticky žádný rozdíl. Konkrétně v České republice má pitná voda z kohoutku podle Státního zdravotního ústavu velmi vysokou kvalitu. Balená voda nemá ve srovnání s vodou z kohoutku prakticky žádné přednosti. A nejkurióznější je fakt, že většina balených vod má stejně původ ve vodovodní!

U balené vody navíc ani nemáme záruku naprosté nezávadnosti. Balené vody jsou často po dlouhou dobu skladovány a ne vždy v odpovídajících podmínkách. V takovém případě u nich může dojít k rozvoji některých bakterií. Výsledky nezávislého testování to jen potvrzují (např. zpráva o rozborech vody Občanského sdružení spotřebitelů TEST obsahuje zarážející fakta, můžete číst na www.dtest.cz).

Jak se tedy  rozhodnout a co je pro naše zdraví nejlepší? Neexistuje jednoznačná rada. Vždy velmi pečlivě čtěte etikety na obalech a nastudujte údaje o původu a složení produktu. Rozhodujte se dle vlastního rozumu a nepodléhejte reklamám.

A v neposlední řadě myslete na životní prostředí. Abyste si mohli vodu odnést domů, bylo nutné ji zabalit. Produkce PET lahví zatěžuje svět jak čerpáním neobnovitelných surovin, ze kterých jsou vyrobeny, tak přílišnou produkcí odpadu.  

Hana Blahoutová