Také vám připadá hloupé nosit každý den z obchodu několik lahví s vodou? Vždyť stačí doma otočit kohoutkem a voda teče, tak proč utrácet za balenou vodu a ji vláčet v rukou?

Možná nyní někdo bude argumentovat tím, že balená voda je lepší. Lépe chutná a je zdravější. To ovšem není pravda a nikdy nebyla. Řada balených vod v testech dopadá mnohonásobně hůře než voda kohoutková. Ta navíc často splňuje i velmi přísné normy pro vodu kojeneckou. Zejména pokud je z podzemních zdrojů.

Trend pití balených vod se u nás začal objevovat v polovině devadesátých let, kdy se mezi kupujícími začalo šířit, že kohoutková voda není zdravá a pití balené vody je zdraví prospěšné. Mnozí přitom již tehdy upozorňovali, že to není pravda a jedná se pouze o tlak výrobců. To potvrzovaly nezávislé testy.

Dnes se už však postoj ke kohoutkové vodě mění. Nejen, že prodej balené vody klesá a lidé se vracejí zpět ke kohoutkové vodě. Roste i počet restaurací, které kohoutkovou vodu nabízejí a navíc většinou zdarma. Nejen, že kupování balené vody je ekonomicky nesmyslné, ale navíc PET lahve představují značný ekologický problém.

K dalšímu poškozování životního prostředí samozřejmě dochází i během výroby PET lahví. K zátěži je nutno připočítat i převoz lahví od výrobce ke zdroji vody a dále převoz ke spotřebiteli. Studie navíc upozorňují, že někteří výrobci plní své lahve téměř mrtvou vodou, která člověku rozhodně neprospěje.

Rozhodně tedy šetřete nejen svoji peněženku, ale v řadě případů také své zdraví a v neposlední řadě i životní prostředí a balené vodě se vyhýbejte. Voda z kohoutku není, jak někteří tvrdí nebezpečná, ani chuťově horší. V letních horkých dnech není nic tak osvěžujícího jako čistá kohoutková voda.

J. H.