Terénní pracovníci SOS v březnu letošního roku navštívili 133 prodejen s elektrospotřebiči po celé ČR, aby zjistili, jak prodejci plní své zákonné povinnosti. Podle zákona o odpadech totiž musejí od spotřebitele odebrat vysloužilé elektrozařízení v případě, že zákazník v prodejně zakoupí spotřebič stejného typu. Alternativně mohou zákazníka odkázat na nejbližší sběrný dvůr.

„Výsledky průzkumu pro nás byly překvapivé. Zákon dodržuje 99,1 % prodejců. Přes 60 % respondentů bylo ochotno od našich terénních pracovníků převzít spotřebič k recyklaci bez jakýchkoliv podmínek, třetina souhlasila s odběrem formou „kus za kus“ a jenom 4,5 % prodejců zákazníka poslalo na nejbližší sběrný dvůr. Zpětný odběr elektrospotřebičů funguje dobře a dává možnost spotřebitelům uplatnit zákonem dané právo na ekologickou recyklaci elektroodpadu,“ shrnuje výsledky průzkumu Světlana Rysková ze Sdružení obrany spotřebitelů.

Monitoring prodejen měl kromě průzkumu plnění zákonných povinností při zpětném odběru elektrozařízení také další účel. Tím bylo zjištění problémů posledních prodejců s realizací zpětného odběru. Terénní pracovníci SOS zjišťovali, zda mají dostatečné skladovací kapacity, dostatek informací a propagačních materiálů pro zákazníky, zda je dostatečná frekvence odvozu odebraných elektrospotřebičů ze strany svozových společností apod. Jestliže první část výzkumu byla prováděna metodou tzv. mystery shoppingu (komisař navštívil prodejnu jako běžný zákazník a zajímal se o možnost odevzdat starý elektrospotřebič), ve druhé části monitoringu se komisař představil, seznámil prodejce s účelem výzkumu a pohovořil s ním o jeho problémech. Vyplnil dotazník a ten každý prodejce podepsal a opatřil razítkem prodejny, čímž stvrdil, že s uvedenými údaji souhlasí.

Druhá část monitoringu probíhala podle požadavků společnosti ASEKOL, která celou akci podpořila z prostředků svého Fondu. Průzkumem chtěla zjistit, jaké problémy trápí prodejce, aby jim je pomohla řešit. „Prodejci elektroniky jsou pro nás významným místem zpětného odběru elektrozařízení. Od roku 2006 jsme od nich odebrali k recyklaci už přes 2 000 tun elektroodpadu přímo z prodejen, dalších přibližně 8 000 tun dovezli prodejci sami přímo na sběrné dvory. Meziročně objem elektroodpadu stále narůstá. V současnosti spolupracujeme se 2 458 prodejnami, jejichž případné nesnáze nás velmi zajímají. Těší nás, že podle výsledků se žádné vážnější potíže nevyskytují,“ říká manažerka komunikace společnosti ASEKOL Hana Ansorgová.

Zdroj: spotrebitele.info