SOS doporučuje při změně dodavatele elektrické energie raději nevyužívat služeb podomních nebo pouličních dealerů. Pokud však spotřebitel s některým z nich smlouvu uzavřel a dodatečně zjistí, že pro něj není výhodná nebo že byl mylně informován, může od ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, radí právník SOS Tomáš Palla.

SOS Sdružení obrany spotřebitelů zaznamenává zvýšený počet stížností spotřebitelů na problémy při změně dodavatele elektrické energie. Prodejci některých alternativních dodavatelů neinformují přesně spotřebitele o ceně a podmínkách nových dodávek, neupozorňují například na to, že bude třeba platit poplatek za uzavření smlouvy nebo aktivační případně deaktivační poplatek. Zaznamenali jsme i případ, kdy spotřebitel dal zástupci alternativního dodavatele plnou moc, aby za něj vyřídil výpověď smlouvy s dřívějším dodavatelem, ale posléze zjistil, že stará smlouva vypovězena nebyla a nyní jsou mu účtovány zálohy od obou dodavatelů – starého i nového.

Domácnosti si mohou svobodně volit dodavatele elektřiny, plynu a vody do roku 2006. Tuto liberalizace trhu je možné jen uvítat, protože podporuje konkurenci a dává spotřebitelům možnost výběru. Nelze se ovšem smířit s nekalými obchodními praktikami zástupců některých dodavatelů.

SOS proto nabádá zájemce o změnu dodavatele elektrické energie, aby nespoléhali na informace, které dostanou od podomních nebo pouličních dealerů. Doporučuje, aby se raději informovali přímo v klientském centru nově zvoleného distributora, zjistili si cenovou nabídku i pečlivě přečetli i ostatní podmínky smlouvy, včetně podmínek jejího případného vypovězení.

„Pokud spotřebitelé uzavřeli smlouvu mimo provozovnu dodavatele elektrické energie a dodatečně zjistili, že je pro ně nevýhodná nebo že byli mylně informováni, mají podle občanského zákoníku možnost od takovéto smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. V případě, že dosud nebyly služby podle této smlouvy poskytnuty, prodlužuje se lhůta k odstoupení na 1 měsíc. Je však třeba přesně znát, jaké služby jsou předmětem dané smlouvy. Jedině s touto znalostí lze totiž uvažovat o jejich neposkytnutí, jehož následkem je prodloužení lhůty k odstoupení,“ vysvětluje právník SOS Tomáš Palla.

Po uplynutí této lhůty již nelze od smlouvy odstoupit, ale lze ji ukončit standardními způsoby dle smlouvy či zákona. Obvykle obsahuje ustanovení o možnosti ukončení sama smlouva. V takovém případě, je ale třeba počítat s případnými smluvními sankcemi, které si dodavatel bude při předčasném ukončení účtovat.

Pokud dal spotřebitel zástupci nového dodavatele plnou moc k výpovědi smlouvy se svým stávajícím dodavatelem, od kterého chce odejít, a výpověď nebyla řádně podána, může podle Tomáše Pally požadovat po novém dodavateli náhradu případné škody, která takto vznikla. V takovém případě ale záleží na konkrétním znění plné moci – například, zda je v ní uvedena lhůta, do kdy je dodavatel povinen původní smlouvu za spotřebitele vypovědět. Pokud lhůta uvedena není, může být požadování náhrady škody problematické.

Zdroj: Spotrebitele.info