Na 14. října připadá Mezinárodní den elektroodpadu (MDE). Vyhlašuje jej Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum. Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o problematice sběru a recyklace starého elektra.

Co je to elektroodpad?

Jedná o všechny vysloužilé spotřebiče, které fungují na elektrický proud nebo baterie. V každé domácnosti jich najdeme spoustu, od mobilů a počítačů přes rychlovarné konvice, vysavače, až po televize či ledničky.

Elektrospotřebiče jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice, což znamená, že nepatří do běžné popelnice ani na skládku, ale je potřeba je třídit a recyklovat či ekologicky likvidovat.

Elektrospotřebiče totiž obsahují těžké kovy a řadu dalších látek zatěžujících životní prostředí. Zároveň ale obsahují velké množství druhotných a cenných surovin jako je měď, platina, stříbro či zlato. Tříděním elektroodpadu tak pomáháme šetřit přírodní zdroje.

Kam s vysloužilými elektrospotřebiči?

Možností, kam s nimi je hned několik. Ze všeho nejdříve je ale dobré se zamyslet, zda je spotřebič opravdu vysloužilý, nešel by opravit či darovat někomu, komu by na rozdíl od nás ještě mohl posloužit. Pokud se rozhodneme pro definitivní vyhození, máme tři možnosti:

zpětný odběr
sběrný dvůr
kontejner na drobná elektrozařízení

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru“, který zajišťují specializované firmy. Odkládat vysloužilé výrobky je možné na tzv. Místech zpětného odběru. Najít je můžeme ve sběrných dvorech, nebo v elektroprodejnách.

Další z možností je využití kontejneru na drobná elektrozařízení, tj. do červených kontejnerů. Bez obav sem můžeme hodit:

telefony
sluchátka
fotoaparáty
videokamery
it zařízení
hobby nářadí
kuchyňské spotřebiče
elektronické hračky
elektrické hudební nástroje
baterie
a další drobná vysloužilá elektrozařízení s maximálními rozměry 51 x 36 x 40 cm

-VE-
foto: pixabay.com