Každá doba má to své. Dříve jsme na chodnících a trávnících vídali válet zátky od lahví, jindy gumovou ochranu proti početí, nyní to jsou převážně roušky a respirátory.

Někomu by se asi chtělo říct: „Ono se to rozloží.” Jenže rouška je vyrobená z polyesteru a polypropylenu, který se rozkládá několik desítek let a i poté z ní zůstanou mikročástečky, které ohrožují ekosytémy.

Navíc než se roušky stihnou rozložit, mohou být smrtelně jedovaté pro mnohá zvířata. Ne, že by snad zvířata z povrchu roušky onemocněla koronavirem, i když ani to nelze stoprocentně vyloučit. Problém je, že se objevily případy, kdy se živočichové zamotali do gumiček, či se rouškami udusili.

Výskyt podobných případů není jen v České republice, podle nevládní organizace Oceans Asia z Honkongu mělo vloni v oceánech skončit přes 1,5 miliard roušek. Byla nalezena zvířata, která měla v roušky v žaludku, či jimi byly udušeny.

Je na každém z nás a na naší zodpovědnosti, abychom takovým případům zamezili. Buďme odpovědní a hlídejme si, aby nám roušky nevypadávaly z kapes.

A kam roušku správně vyhodit?

Roušky nepatří do tříděného odpadu. Vyhazovat bychom je měli jen do směsného odpadu.

1. Použité roušky, respirátory, rukavice i kapesníky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte.

2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte standardním způsobem pouze a jen do popelnice na směsný komunální odpad.

4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
-MM-
foto: unsplash