Skládací (foldable) kontejnery jsou na dobré cestě stát se revoluční změnou v celosvětovém měřítku při přepravách v kontejnerech. Několik rejdařů a dopravních společností začalo používat ISO certifikované skládací kontejnery. Rok 2015 může být zásadní pro nárůst použití tohoto technického řešení. Nevyrovnané proudy zboží jsou v celosvětovém měřítku značné. V průměru 25% přeprav kontejnerů je realizováno bez zboží.

Každý rok je odhadem 20 miliard EUR „utraceno“ za přepravy prázdných kontejnerů v celosvětovém měřítku. Testy ukázaly, že použití skládacích kontejnerů může ušetřit 25% provozních nákladů. Celkový počet kontejnerů ve světě vzrostl na 34,5 mil. TEU (22 mil. kontejnerů). Předpovědi počítají s dalším nárůstem počtu kontejnerů, kontejnerových lodí, kapacity lodí. Ale značný množství kontejnerů je neustále prázdných, což představuje obrovské náklady kontejnerových operátorů a s tím související ohromné dopady na životní prostředí.

Jsou dva důvody přeprav prázdných kontejnerů:

  • nevyrovnaná obchodní výměna mezi regiony (což mohou být jak země, tak celé kontinenty)
  • důvody využití kontejnerů (značné množství rejdařů a leasingových společností používá kontejnery pro šíření své značky. Rejdaři a leasingové společnosti se nechtějí dělit o své zkušenosti a statistiky z důvodu obav o použití těchto informací konkurencí)

Statistky ukazují, že 20% přeprav na moři a 40% přeprav na kontinentu je přepravováno v prázdném stavu.

Rejdaři a leasingové firmy mají protichůdné strategie.Rejdaři se snaží maximálně vytížit své kontejnerové lodě a jejich kontejnery jsou k tomu prostředkem.  Leasingové společnosti se snaží o maximální využití kontejnerů jejich zásadní aktiva. Tyto strategie mají vliv na délku smlouvy o pronájmu kontejnerů a o odpovědnosti za přepravy prázdných kontejnerů.

Autor: caru.cz