Na světě existuje více než 20 milionů přepravních kontejnerů a 8 až 9 milionů z nich se jednou bude pohybovat v přepravním řetězci. V současné době je ale sledováno pouze něco okolo 190 000 těchto kontejnerů. To je méně než 1 procento celého objemu.

Tím, že je sledováním pokryto pouze 1 procento kontejnerů, se trh široce otevírá společnosti, která dokáže vyprodukovat a rozšířit jimi vymyšlenou technologii.

Existuje ale nespočet faktorů, které je potřeba překonat pro to, aby se vymyslelo řešení, které bude dominovat trhu. Až ale budou tyto faktory překonány, a pokud  zároveň půjde o rozumně zpoplatněné, úspěšné „konečné“ řešení, tak tržní poptávka vyžene zisky dané společnosti do stratosféry.

Existuje plno konkurenčních společností, které se snaží získat významnou část trhu, ale ani jedna z nich nevyvinula a neposkytla řešení pro celé odvětví sledování aktiv intermodálních kontejnerů. Není zde na trhu jasný leader.

Dle tržní zprávy „Trailer and Cargo Container Tracking – 3rd Edition“, obsáhlé strategické zprávy z Berg Insight, která nabízí aktuální pohled na nejnovější vývoj v sledování nákladních kontejnerů a zároveň na světový bezpečnostní trh, existuje v sektoru sledování intermodálních kontejnerů potenciál k růstu. A to až k 35 procentům obratu kontejnerů.

Autor: Caru.cz