V současné „Době kamenné“ nabízí rozvíjející se trh pro sledování kontejnerů obrovskou příležitost.

Většina zainteresovaných stran dodavatelského řetězce bude tvrdit, že odvětví sledování kontejnerů není ani zdaleka tam, kde by mohlo být, a ani zdaleka tam, kde by být mělo. Pan Niels Bruus, Head of Fleet Performance, Maersk Line, nedávno charakterizoval tento sektor slovy „v současnosti je to jako být v době kamenné“. Zatímco kontejnerové lodě zvládají a převáží více než 90% světového nákladu, lodě samotné nejsou pro sledování vybaveny.

Zákazníci dodavatelského řetězce znovu a znovu žádají o možnost sledovat svůj náklad a dodávají, že řešení, které jim to umožňující, není mnoho. Zákazníci chtějí totiž vědět mnohem více než jen současnou polohu lodi. Chtějí vědět, jaký je stav nákladu vysoké hodnoty jako například jejich náklad s potravinami, který potřebuje stabilní teplotu, nebo náklady s krevní plazmou.

Zákazníci chtějí vědět, že jejich náklad je zabezpečen a v pořádku. Vypadá to, že existuje obrovská nenaplněná poptávka po technologii, která by nabídla klientem požadované informace v dodavatelském řetězci.

Vypadá to na první pohled jako problém se snadným řešením. To ale jen do té doby, než se člověk podívá na problematiku podrobněji. Během posledních odhadem 20 let se několik společnosti pokusilo vymyslet, vytvořit, prodat a spravovat řešení za rozumnou cenu. Žádná společnost však nepřišla s úspěšným řešením, které by dominovalo trhu.

Proč žádná společnost nedokázala ovládnout sektor, který nabízí možná největší potencionální růst? Jde o otázku, na kterou je odpověď možná tak složitá jako na to, jak funguje samotný dodavatelský řetězec.

Vezměme si například plně naloženou kontejnerovou loď, která je přímo na moři. Nyní si představte, že loď by měla zaslat signál z kontejneru v nákladovém prostoru, který zrovna zažívá potíže s udržením teploty v daném rozsahu.

Jak mrazírenský kontejner odešle signál někomu, kdo s tím může něco dělat, předtím, než bude náklad ztracen? Dalším problémem může být například správné protokolování a odeslání údajů o cestě inspektorům tak, aby mohl být kontejner uvolněn inspektory dříve.

Dalším příkladem může být mrazírenský kontejner, který absolvoval větší část intermodální přepravy, ale během cesty z terminálu při poslední části cesty byl odpojen od elektřiny. Jak vlastník zboží bude vědět, kde k odpojení došlo?

Autor: Caru.cz