Chcete, aby vaše dítě mělo již od útlého věku těsný kontakt s přírodou a učilo se ekologicky šetrnému způsobu života? Pak ho pošlete do Školky blízké přírodě. Školky si kladou za cíl nejen pečovat o děti ve zdravějším prostředí, trávit značnou část času v přírodě, ale děti také budou v kontaktu se zvířaty, dozví se o výrobě chleba, sklízení obilí, původu mléka, atd. Samozřejmostí je úzká spolupráce školky s rodiči.

V současné době je v České republice registrováno 15 školních zařízení, které mohou užívat titul Školka blízká přírodě. Smí ho užívat vybrané klasické školky a také tzv. lesní kluby. Tyto kluby se vyznačují tím, že děti pobývají v přírodě za každého počasí a lesní kluby kladou vysoký důraz na environmentální výchovu.

Klasické školky, které vstoupily do projektu Školka blízká přírodě, tak zavádějí delší vycházky pro děti a to za každého počasí, jezdí více na výlety, navštěvují farmy. Při školkách taky funguje celá řada kroužků. Děti se tak mohou naučit základy chovatelství nebo mohou péct chleba. Právě tyto kroužky jsou příležitostí pro rodiče, jak se zapojit do života školky.

Cílem školek a jejich pedagogů je nenásilnou formou dětem vysvětlit důležitost přírody a její význam pro naši existenci, a to nejlépe osobním příkladem. V žádném případě se nesmí děti strašit. Zvláště když v dnešní době roste počet pacientů (i dětí), kteří končí v ordinacích psychiatrů s obavami o stav životního prostředí. Školky se snaží o komplexní environmentální výchovu, nejde jen o poznávání přírody, ale také udržitelný rozvoj a ekonomické a sociální souvislosti.  Možná vás napadne, že vykládat předškolákům o udržitelném rozvoji je zbytečné, ale to je velký omyl. I takto malé děti dokáží chápat souvislosti, pokud jim jsou srozumitelně vysvětleny.

Navíc podle pedagogů a psychologů, pokud chceme dětem vštěpit určitý životní styl, je potřeba s tím začít již od malinka. Jen tak jim přijde tento způsob života normální a navíc ho budou přenášet i na své rodinné příslušníky. Třídí-li odpad ve školce, budou se následně rodičů ptát, proč se odpad netřídí i u nich doma. Problémem je, že místa v těchto školkách jsou zcela beznadějně obsazená.

J. H.