Ve Spojených státech je více než 9 milionu km dálnic a ve snaze najít nové způsoby výroby energie z obnovitelných zdrojů, přišla jedna malá společnost z Idaho s řešením. Chce vybudovat solární vozovky.

Myšlenkou je nahradit všechny stávající asfaltové silnice, parkoviště a příjezdové cesty solárními panely s tím, že sběrem a uchováváním energie bude využívána domácnostmi. Tento zdroj obnovitelné energie nahrazuje potřebu současných fosilních paliv používaných pro výrobu elektřiny. Tímto by se podle společnosti dosáhlo snížení emisí skleníkových plynů na polovinu.

V Americe si nápad získal hodně pozornosti médií poté co byla ministerstvem dopravy přidělena dotace ve výši 100.000 dolarů pro stavbu prototypového panelu.

Panely jsou složitější než několik vrstev asfaltu. Skládají se ze tří vrstev, základní obsahuje napájení datových linek a je překryta elektronikou vrstvou, která obsahuje solární články, LED a super-kondenzátory, které budou vyrábět a skladovat elektřinu.

LED diody by byly využívány pro signalizaci na silnici. Vrchní vrstva je vyrobena ze skla, které by mělo mít stejné vlastnosti jako asfalt.

Zdroj energie by mohl být využíván také pro napájení pro vozidla s elektrickým pohonem, který by mohl být zapojen do vozovky v místech podél jeho délky.

Scott Brusaw se domnívá, že pokud by byly nahrazeny všechny asfaltové silnice jeho vynálezem, byla by vyrobena elektřina v množství překračující 3-násobek elektřiny využité v roce 2003 v USA. Dalším pozitivem by bylo vytvoření více než 2,5 milionu pracovních pozic.

Jaké jsou problémy realizace?

Za prvé, solární panely jsou velice křehké. Budou po nich moci jezdit 30 tunová vozidla rychlostí vyšší než 80 km za hodinu?  A jakým způsobem bude vše fungovat v noci? Vyrobí se za den dostatek energie na pokrytí i nočního provozu? A pak je tu ještě otázka ceny – 35 bilionů dolarů. Ano, bilionu dolarů. Předpokládaná cena jednoho panelu je kolem 7000 dolarů.

Určitě se jedná o zajímavý nápad, který by pomohl vyřešit problém s neobnovitelnými zdroji a změnit americkou energetiku  a dopravní infrastrukturu. Nyní je to však pouze iluze a jen budoucnost ukáže, zda se někdy dočkáme projížďky po solárních silnicích.