Kombinovaná doprava je charakterizována vícero standardy. Protože podstatou tohoto přepravního systému je rychlý a efektivní přechod z jednoho druhu dopravy do druhého, je nutnost standardů zřejmá. Vývoj evropské vnitrostátní kombinované dopravy v posledních letech jasně ukázal, že nutnost techniku a postupy standardizovat stále přetrvává.

Zvýšená standardizace v budoucnu dovolí plynulejší přechod mezi jednotlivými druhy dopravy. Na evropském vnitrostátním trhu se objevily nové přepravní jednotky.

To vše stojí v pozadí posledního setkání odborníků na konferenci European Standardisation (CEN) TC 119 „Swap bodies for intermodal freight transport“, která se konala v listopadu roku 2013 v Berlíně, Německu. Zúčastnění odborníci diskutovali o současných standardizačních potřebách. Dále zjišťovali, jestli jsou zavedené standardy pro současné i budoucí potřeby odvětví dostatečné.

V důsledku této diskuze bylo rozhodnuto revidovat následující evropské standardy:

EN 283:

Pokrývá obecné technické podmínky pro testování výměnných nástaveb. Při práci s těmito nákladovými jednotkami totiž došlo k nehodám. Odborníci budou diskutovat o okamžitém maximálním zkušebním zatížení.

EN 1432:

Pokrývá rozměry a testování evropských cisternových kontejnerů.

EN 12640 až EN 12642:

Pokrývá zabezpečení nákladu ve výměnných nástavbách a přívěsech. Mimo jiné pokrývá test zkušebního zatížení pro upevňovací pásy, plachet na výměnné nástavby a přívěsy nebo připojení zajišťovacích zařízení.

CEN/TS 14993:

Technická specifikace pro evropské stohovatelné výměnné nástavby  nebo vnitrostátní  kontejnery typu A 1371, evropskou verzi 45’ kontejneru. Budoucí diskuze se budou týkat rozměrů, konstrukčních detailů a testování.

Nová témata, která by mohla přispět k standardizaci, pokrývají 3 věci:

Experti zvažují rozpracovat nový standard definující podrobnosti o spolupráci mezi silničními vozidly a kontejnery a výměnnými nástavbami.

Další otázka se týká evropského pallet-wide 45’ kontejneru, který je v současné době popsán v technické specifikaci TS14993. Odborníci zabývající se standardy požadují malou úpravu European road vehicle dimension regulations (EC96/53) zavést tyto standardy do Evropských standardů (EN).

Třetí otázka se týká kapsových vozů pro přepravu silničních návěsů manipulovaných kontejnerovým jeřábem v kombinované dopravě. Jedná se o rychle rostoucí trh a sjednocení kapsových vozů by mohlo být prospěšné.

CEN TTC 119 již standardizoval identifikační kód, který je sestaven podobně jako BIC kód, kterým jsou označeny nákladní kontejnery používané v  celosvětovém provozu.  Standard se vztahuje pouze na “vnitrostátní” intermodální jednotky působící v Evropě a tento standard označovaný EN 13044 je v současné době ve fázi zavádění.

Od 1. července 2014 musí být všechny intermodální jednotky působící v Evropě  označeny buď vlastnickým kódem vyhovujícímu ISO-6346 (BIC kód) nebo kódem vyhovujícímu evropské normě EN 13044.

V současné době odborníci CENu probírají některé drobné změny, například možnost vyznačit identifikační kód na střechu jednotky, stejně tak jako po stranách.

Kód je běžně připevněn lepicí fólií, ale většina střešních částí evropských intermodálních kontejnerů nepřijímá lepící fólií z důvodu specifické povrchové úpravy. Od nutnosti mít označení na střeše může být upuštěno, ale zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí.

Vyvíjí se i personální otázka: Současný předseda TC 119 pan Martin Burkhardt (který nahradil dlouhodobě sloužícího Dr. Christopha Seidelmanna) se chystá do důchodu. O jmenování nového předsedy se v současné době diskutuje.

Autor: Kontejnery Caru