Osobní auto kompletně řízené pomocí GPS satelitů je zatím na úrovni experimentu. Po českých polích však jezdí takto automaticky řízené traktory ve zcela běžném provozu.

Česká republika se dostala v zavádění takzvaných GPS autopilotů v zemědělství přinejmenším na evropskou úroveň. Zvláště poté, co byla loni na jaře spuštěna soukromá síť určená speciálně pro zemědělství s několikanásobně vyšší přesností GPS signálu, než je dosahováno v běžných navigacích. To umožňuje přesný výsev plodin a následné přesné ošetření, které přináší úsporu ochranných přípravků. Technologie GPS autopilotů je tak jednou z mála investic, která zvyšuje intenzitu a efektivitu výroby a zároveň přispívá i k ekologizaci zemědělství.

Rychlý rozvoj

V Česku se trh s GPS navigacemi v zemědělství začal více rozvíjet zhruba před pěti lety. Tehdy šlo ještě o navigace vybavené pouze LED diodami nebo maximálně malým monochromatickým displejem a ty sloužily pouze k orientaci řidiče traktoru, který ručně otáčel volantem. Dnešní traktorové navigace jsou již plnohodnotné počítače vybavené velkým barevným, často dotykovým displejem. Ten znázorňuje polohu stroje na pozemku, jeho dráhu, zpracovanou nebo ošetřenou plochu a ovládá další funkce přípojných zemědělských strojů, zejména autopilota, po jehož připojení řidič pouze zadá parametry stroje, zaznamená první průjezd po pozemku a autopilot pak již stroj řídí bez zásahu řidiče. Člověk pouze kontroluje rychlost pojezdu, práci přípojného nářadí a sleduje překážky, ale do řízení nezasahuje (kromě otáčení stroje na kraji pole).

Držíme krok s budoucností

Budoucnost využití GPS autopilotů v zemědělství spočívá ve vybudování systému CTF (Controlled Traffic Farming), česky označovaného jako řízená doprava po pozemcích. Zjednodušeně jej lze charakterizovat tak, že na jednotlivých polích se předem vytvoří virtuální rovnoběžné koleje, po nichž budou jednou provždy pojíždět traktory a samojízdné stroje. Tyto virtuální koleje se přenesou do kontrolerů autopilotů, které pak nedovolí stroji jet jinudy.

Zavádění systému CTF na farmě je zatím investičně velmi nákladné. Máme dnes k dispozici originální český software, který umožňuje navrhnout optimální směr takzvaných kolejových řádků tak, aby dráha najetá po pozemku byla co nejkratší. Nicméně to je jen začátek. Všechny stroje v zemědělském podniku se musí osadit autopiloty, musí se sjednotit rozchody kol. Podle britských zkušeností lze v kombinaci s bezorebnými systémy kultivace půdy dosáhnout po zavedení CTF úspor na pohonných hmotách až 50 procent a až sedmdesátiprocentní úspory pracovního času.

Konečným stavem v budoucnosti je pak kompletní programování pohybu zemědělských strojů v počítači na farmě, přenos dat do traktoru, který pak řidič pouze doveze na pozemek, kde již bude stroj operovat samostatně. Již dnes jsou i v Česku v provozu další systémy, které umí okamžitě rozpoznat stav porostů a řídit on-line variabilní dávkování hnojiv podle potřeb rostlin.

Zdroj: Profit.cz