Máte malé hospodářství a přemýšlíte o prodeji některých produktů tzv. přímo ze dvora? Tento způsob prodeje má několik výhod, jak pro vás, tak po zákazníky samé. Hlavní výhodou pro prodejce je samozřejmě úspora nákladů, které by jinak musel vynaložit na distribuci produktů či pronájem prodejních ploch.

Zákazníci zase ocení možnost nákupu přímo u zdroje, kde si mohou ověřit kvalitu produktů a na rozdíl od bioprodejen nakoupit za ceny bez přirážek. Pro mnohé navíc takový nákup ze dvora představuje příjemný výlet na venkov.

O zákazníky by tedy potenciálně být nouze neměla, co nás však čeká před samotným zahájením, je načtení příslušných legislativních podkladů, které prodej ze dvora umožňují.

Nalezneme je například na www.bezpecnostpotravin.cz nebo přes rozcestník www.mze.cz.

K hlavním předpisům patří Zákon 166/1999 Sb., veterinární zákon § 27a a vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

Ve vyhlášce nalezneme stanovené požadavky na množství produktů, které je možné takto ze dvora bez dalšího schvalování nabízet.

Syrové mléko a syrová smetana smí být nabízena pouze v místě výroby konečnému spotřebiteli, a to pouze v množství odpovídající obvyklé denní spotřebě mléka v jedné domácnosti.

Čerstvá vejce mohou být ze dvora prodávána též pouze konečnému spotřebiteli a nesmějí být dále uváděna do oběhu. Jednomu spotřebiteli je možné prodat maximálně 60 vajec, podobná taxa platí při přímém prodeji do maloobchodu, kdy je možné dodat na prodejnu maximálně 60 vajec za týden.

Co se týká medu je umožněn jeho prodej ze dvora, na tržišti nebo v maloobchodě v rámci okresu, a jeho prodej je omez pouze roční výší, která nesmí překročit 2 tuny ročně, a tím, že med musí být určen vždy pro konečného spotřebitele, ať již je nabízen ze dvora nebo v místním maloobchodě.

Žaneta Pixová